Til innholdet

Resirkulerbar kartongemballasje til frossen sjømat og konvensjonelle produkter

FHF lyser ut inntil 5 mill. kroner for å utvikle resirkulerbar emballasje til frossen sjømat og klippfisk

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Emballasje generelt og plast spesielt har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Alle ledd i næringen ser mot et «grønt skifte» med betydelig fokus på gjenvinning og resirkulering. Emballasje er en viktig del av dette. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til materialgjenvinning eller resirkulering av brukt emballasje.

Det eksisterer flere emballasjeløsninger (kartongesker) med forskjellige pappkvalitet til pakking av ulik fisk; saltfisk, klippfisk og frysevarer (reker, filet, porsjoner og blokker av H/G hvitfisk, pelagisk). Det produseres av både bølge- og massivpapp, ofte en kombinasjon av massivpapp-bunn, med vokslag eller PE laminat og bølgepapp-lokk. Det beskytter bl.a. mot fukt, temperatursvingninger, etc. Disse kartongesker med massivpapp og PE laminat er lite egnet for resirkulering.

Målsetting med prosjektet er å utvikle emballasje med konkurransedyktige materialer for frossen sjømat og klippfisk/saltfisk som kan resirkuleres samt opprettholde de samme egenskapene som eksisterende emballasje har.

Prosjektet skal dokumentere dagens bruk av kartongesker, kartlegge om resirkulering fungerer i praksis når det gjelder dagens emballasje og beregne klimapåvirkning av dagens emballasje opp mot andre materialløsninger med tilsvarende egenskaper.

Det skal utvikles konkurransedyktige alternativer til eksisterende emballasje samt at fiskekvalitet og holdbarhet for nye emballasjeløsninger skal dokumenteres. 

keyboard_arrow_up