Til innholdet

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk – prøveordning med delvis auksjonsplikt

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner NOK for å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901720

Problemstilling 

Salgslagene arbeider med å endre omsetningssystemet for fryst hvitfisk, herunder blant annet å innføre en delvis auksjonsplikt for de viktigste hvitfiskartene. Dette for å sikre mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge får tilstrekkelig tilgang på råstoff til sin virksomhet.

Statistikk i salgslagene viser at den åpne markedsplassen - auksjonen - over tid har tapt terreng. En illustrasjon kan være utviklingen i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi), som viser at auksjonen i 5-års perioden fra 2013 til 2017 gikk ned fra nær 58 til 40 % og kontrakt gikk fra 27 til 46 %. Egenovertakelse hadde tilnærmet uendret andel på rundt 15 %. I 2018 og 2019 har auksjonsandelen økt noe igjen, men den ligger klart lavere enn tidligere i perioden. Auksjonsandelen i Vest-Norges Fiskesalslag ligger høyere og Norges Råfisklag lavere enn i Surofi, men trenden over tid med synkende auksjonsandel er den samme.

De tre salgslagene som omsetter fryst hvitfisk i Norge, Norges Råfisklag, Surofi og Vest-Norges Fiskesalslag, har sendt ut et forslag til modell for delvis auksjonsplikt som har vært på høring. Flere forhold må utredes og avklares videre før endringene kan endelig besluttes og deretter settes ut i livet. Bakgrunnen for forslaget er at mengden av fryst råstoff som selges på auksjon har vært fallende de senere årene. For å reversere denne utviklingen foreslås det endringer som skal bidra til å øke andelen råstoff som selges på auksjon (i første omgang en prøveordning med delvis auksjonsplikt). 

Ett av de punktene som må følge innføring av prøveordningen med delvis auksjonsplikt er å evaluere ordningen gjennom en prøveperiode. Tanken er at evalueringen skal påbegynnes umiddelbart når ordningen innføres (ved årsskiftet 2021/2022).

Målsetting 

Målet med det foreslåtte arbeidet er å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022.

Delmål er å avklare følgende:

  • hvordan en auksjonsplikt påvirker konkurransen om råstoffet,

  • om industrien får tilgang til og kjøper mer råstoff ved tvungen auksjon,

  • om mer råstoff dermed blir bearbeidet i Norge,

  • og om den samlede verdiskapningen øker.

keyboard_arrow_up