Til innholdet

Ny teknologi som effektiviserer prosesslinjer for produksjon av reker i havfiskeflåten

FHF lyser ut inntil 2,0 mill. NOK for utvikling og implementering av ny teknologi som effektiviserer prosesslinjer for produksjon av reker i havfiskeflåten innenfor FHFs PiB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er for trålflåten viktig  kunne øke automatiseringsgraden på ombordproduksjonen av både industri- og kokte reker for å redusere manuell arbeidskraft, øke kapasitet, redusere svinn samt å oppnå jevn og god kvalitet på produktene.

Selv om rekeproduksjonen i stor grad er automatisert så kan de ulike operasjonene vurderes mht. økt automasjon, optimal logistikk, minimalt plassbehov og automatiserte renholdsrutiner. Utlysningen retter seg mot rederier som skal bygge nytt fartøy, eller bygge om fabrikk, og som samarbeider med en teknologileverandør om utvikling, testing og feilretting av ny og effektiv teknologi som øker automasjonsgraden på en eller flere enkeltoperasjoner

Målsetting med prosjektet er utvikling, implementering og feilretting av ny teknologi som kan bidra til å øke effektivisering av prosesslinjer om bord for produksjon og emballering av industrireker/kokte reker.

keyboard_arrow_up