Til innholdet

Ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak for ILA og PD

FHF lyser ut inntil 20 millioner kroner for å fremskaffe ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak for ILA og PD.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Kontroll med smittsomme virussykdommer er essensielt for en biosikker produksjon av oppdrettslaks i sjøanlegg. For de meldepliktige sykdommene er det i dag bekjempelsesforskrifter som regulerer iverksetting av tiltak for å redusere smittespredning og minimere risiko for sykdomsutbrudd og uønsket dødelighet.

Når det gjelder forebygging mot utbrudd av sykdom, har det skjedd store fremskritt med effektive vaksiner som viser god effekt mot både PD og ILA. Likevel er det kunnskapshull knyttet til risiko for spredning av smittestoff til miljøet under ulike betingelser, hvorvidt vaksinert fisk skiller ut virus til omgivelsene under infeksjon og hva som er beste praksis når det kommer til prøvetaking av miljøprøver for hensiktsmessig sykdomsovervåking. 

Det er derfor behov for å fremskaffe ny kunnskap om smittespredning og overvåkingstiltak som kan bidra til å forbedre biosikkerheten i havbruksnæringen.

Målsetting med prosjektet er å styrke biosikkerheten i havbruksnæringen ved fremskaffelse av ny kunnskap om smittespredning av ILA og PD og utvikling av beste praksis for sykdomsovervåking gjennom ikke-invasiv prøvetaking.

Prosjektet vil ha flere delmål:

Det skal fremskaffes kunnskap om overlevelse av ILA-virus og PD-virus i sjøvann eller via relevante biologiske eller mekaniske vektorer under typiske miljøbetingelser (sesong, temperatur, salinitet etc).

Det skal lages en kunnskapssammenstilling på tilgjengelig litteratur, inkludert grå litteratur og erfaringsbasert kunnskap via intervjuer e.l.

Det skal fremskaffes kunnskap om utskillelse av overnevnte virus fra infiserte vaksinerte og uvaksinerte fiskegrupper, under kontrollerte og kommersielt relevante betingelser i sjøvann.

Det skal utvikles realistisk anvendbare protokoller for beste praksis for overvåking av overnevnte virus ved påvisning i miljøprøver (eventuelt verifisert med fiskeprøver) fra infiserte fiskegrupper i sjøvann.

keyboard_arrow_up