Til innholdet

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Ny stor invasjon av pukkellaks (Stillehavslaks) ventes i 2023.

Myndighetsmål er å fjerne så mye pukkellaks som mulig fra norske elver for å hindre negativ påvirkning på lokale stedegne laksefisker, andre fisker og annet biomangfold.  

Pukkellaks ses samtidig på som en betydelig ressurs dersom den fanges tidlig nok, helst før den går opp i elva da kvaliteten på laksen faller raskt.

Kunnskapen om pukkellaksen i sjø er begrenset i Norge og det er behov for å utvide fangstforsøkene til å teste ut flere alternative redskaper for å høste så mye kunnskap om arten som mulig i 2023 sesongen som starter tidlig i juni.

Mål med prosjektet er å utvikle ny kunnskap og teknologi for å utnytte pukkellaks som ressurs.

Prosjektet skal teste, modifisere og dokumentere to eller flere effektive redskap for skånsom fangst av pukkellaks og uttak av uønsket bifangst.

keyboard_arrow_up