Til innholdet

Metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk sett i forhold til andre påvirkningskilder på områdenivå

FHF lyser ut inntil 10 millioner kroner for utvikling og verifisering av metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk på områdenivå sett i forhold til andre menneskeskapte og naturlige påvirkningskilder.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB!
Fristen på utlysningen er utvidet til 12. september da FHF vurderer at på grunn av ferieavvikling samt hendelser som AquaNor vil en utvidet frist gi grunnlag for bedre  prosjektforslag og derved bedret næringsnytte.

Miljøpåvirkning fra havbruk på områdenivå vurderes i dag med utgangspunkt i miljøtilstanden i området. Hvor mye av påvirkningen som skyldes næringssalter, partikulært organisk materiale og andre stoffer som kommer fra oppdrettsnæringen, og hva som kommer fra annen næring er oftest lite kjent.  

FHF har tidligere hel- eller delfinansiert mange relevante studier på dette område, men ingen som går konkret på metodikk for å evaluere bidrag fra havbruk i forhold til bidrag fra andre kilder, inkludert naturlige kilder og variasjoner.

Utover dette er det gjort og pågår mye relevant, men lite / ikke noe på problemstillingen som adresseres i denne utlysningen: Havbruk sett i forhold til andre menneskeskapte og naturlige kilder og variasjoner.
Metodene for å kunne gå inn i denne problemstillingen har også utviklet seg mye siste 10 år noe som åpner for nye muligheter. For å kunne sette inn rette tiltak for å forebygge og unngå uheldig miljøpåvirkning er det avgjørende å ha bedre kunnskap om kildene til påvirkningene, uansett om de er naturlige eller menneskeskapte.  

Målsetting med prosjektet er utvikling og verifisering av metodikk for vurdering av miljøpåvirkning fra havbruk på områdenivå sett i forhold til andre menneskeskapte og naturlige påvirkningskilder.

Det tas sikte på finansiering av minst ett prosjekt

keyboard_arrow_up