Til innholdet

Marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn

FHF lyser ut inntil 3,0 mill. NOK for marinisering av eksisterende sløye- og kappemaskin som er skånsom mot lever og rogn innenfor FHFs PiB-ordning.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Mesteparten av uutnyttet restråstoff kan adresseres til havfiskeflåten.
Ikke utnyttet lever utgjør ca. 20.000 tonn i 2021 og ikke utnyttet rogn utgjør ca. 18.000 tonn i 2021.
En forutsetning for å lykkes med å få ut hel lever og rogn, er at sløyemaskinen bevarer lever og rogn i sin naturlige form.
Det er utviklet slike maskiner for landanlegg men de ikke marinisert for å operere ombord i fartøy. Siden et stort volum av uutnyttet restråstoff er fra havfiskeflåten, vil det være viktig at eksisterende skånsom sløye- og kappeteknologi blir marinisert.

Målsetting med prosjektet er å marinisere, teste og feilrette skånsom sløyemaskin slik at maskinen kan fungere om bord i et havfiskefartøy, som har særskilte utfordringer relatert til bevegelser og miljø

Maskinen skal kunne utføre skånsom sløying som muliggjør uttak av hel og skadefri rogn og lever, den skal kunne sløye og kappe hvitfisk fra 1-20 kg, inkludert uer, steinbit, brosme og lange, og den skal ha minimum kapasitet på 20 fisk per minutt i skånsom mode.

keyboard_arrow_up