Til innholdet

Logistikkløsninger for bærekraftig lossing av levende snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle nye og forbedrede systemer for effektiv og bærekraftig lossing av levende snøkrabbe.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Snøkrabbe har vokst seg til å bli en svært interessant kommersiell ressurs. 

På lik linje med kongekrabbe er det økonomisk interessant å levere snøkrabben levende da det gir flere muligheter for økt verdiskaping av tilgjengelig kvote.

Det er ønskelig å utvikle bedre systemer for lossing av levende snøkrabbe som kan bidra til å forbedre velferd og rasjonalisere arbeidet.

Målsetting med prosjektet er å utvikle kunnskap og teknologi for effektiv og skånsom lossing av levende snøkrabbe

Mulige teknologier og metoder for skånsom og effektiv lossing av levende snøkrabbe skal kartlegges.
To – tre teknologiske løsninger skal testes ut.
Overlevelse og velferd v/ ulike lossestrategier skal registreres og analyseres.

Det tas sikte på å etablere ett prosjekt med varighet 2 år med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode.

keyboard_arrow_up