Til innholdet

Kunstig agn til teinefiske etter snøkrabbe

FHF lyser ut inntil 1.500.000 NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot skalldyrsektoren.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Fiske etter snøkrabbe med teiner har økt i omfang de siste årene og utgjorde 17% av eksportverdien av skalldyr i 2019.

Ut fra økonomiske og etiske betraktninger er det viktig å erstatte dagens agn med alternativt/ kunstig agn.
Flere har forsøkt å utvikle et alternativt agn til dette fisket, men har ikke lykkes så langt. Det viser seg å være svært vanskelig å finne frem til hva det er som trigger krabben til å oppsøke agnet.

Målsetting med prosjektet er å utvikle og teste en prototype av et alternativt, kunstig agn som er mer attraktivt for snøkrabbe og mer kostnadseffektivt enn det flåten benytter i dag.

Den/ de nye snøkrabbeagnet skal:

  • Fiske minst like effektivt sammenlignet med akkar og sild
  • Være mer miljøvennlig
  • Gi betydelig reduksjon i agnkostnadene
keyboard_arrow_up