Til innholdet

Kunnskapssammenstilling på gjellelokkforkortelse__

FHF lyser ut midler til kunnskaps- og erfaringssammenstilling relatert til gjellelokkforkortelse hos laksefisk i Norge og globalt. Utlysningen har åpen økonomisk ramme.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

I Fiskehelserapportene for 2019-2022 er gjellelokkforkortelse oppgitt som det fjerde til sjette største problemet i settefiskefasen. Dette viser at problemet fremdeles er til stede, og et interessant spørsmål er om det nå har andre årsakssammenhenger enn tidligere. Da det er mye kunnskap på området, er det i første omgang nødvendig å sammenstille eksisterende kunnskap for å få frem hva vi vet og ikke vet om gjellelokkforkortelse. 

Kunnskap om forkortede gjellelokk finnes i alle lakseproduserende land. Det er derfor fornuftig å samle kunnskapen ikke bare fra Norge, men også andre land som Chile, Canada og UK. Tilgjengeliggjøring av dagens kunnskap vil være nyttig for næringen, og kan legges til grunn for beste praksis.   

Målsetting med prosjektet er å utarbeide en kunnskaps- og erfaringssammenstilling relatert til gjellelokkforkortelse hos laksefisk i Norge og globalt.

Utlysningen har en åpen økonomisk ramme og økonomi/budsjett blir derfor vektlagt.
Det kan søkes om finansiering av prosjekt med varighet på maks 1 år.

keyboard_arrow_up