Til innholdet

Kunnskapsbehov for bekjempelse av parasitten spironucleus salmonicida

FHF lyser ut inntil 7 mill. NOK for å få bedre kunnskap om parasitten Spironucleus salmonicida.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Spironucleus salmonicida er i år påvist på et settefiskanlegg og 7 matfiskanlegg i Troms og Finnmark. Parasitten har allerede gitt betydelige tap i form av dødelighet og destruksjon av fisk. I tillegg til påvising på laks er parasitten påvist på rognkjeks i ett lakseanlegg. Sekvensering utført så langt viser at parasitten hos laks og rognkjeks er den samme. Det haster derfor med økt kunnskap om denne parasitten for å stoppe spredning både til nye lakseanlegg og eventuelt til villfisk samt for å kunne være i forkant med forebyggende tiltak ved evt. tilsvarende fremtidige hendelser.

Målsetting med prosjektet er å få frem kunnskap for forebygging og bekjempelse av Spironucleus salmonicida, både med henblikk på laksefisk, men også rensefisk og villfisk.

 

Prosjektet skal ha flere delmål:

  1. Gjennomføre en litteratur- og erfaringsstudie av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt på Spironucleus sp hos fisk samt Spironucleus salmonicida spesielt.
  2. Gjennomføre undersøkelser som kan bidra til økt biosikkerhet mot Spironucleus salmonicida i settefiskanlegg inkludert RAS. Utarbeide anbefalinger for beste praksis for forebygging, overvåkning, bekjempelse og kontroll.
  3. Gjennomføre undersøkelser om Spironucleus salmonicida smitte og sykdom i sjø som kan gi bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle konkrete tiltak som kan iverksettes for å oppnå vesentlig reduksjon av biologisk risiko for infestasjon av parasitten.

keyboard_arrow_up