Til innholdet

Konsepter for mekanisk utskilling av fraksjoner i innmat fra torsk

FHF lyser ut inntil 3.000.000 NOK for å identifisere og teste konsepter for mekanisk utskilling av fraksjonene i innmat fra torsk

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Det er et ønske fra næringen om å øke utnyttelse og verdiskaping fra marint restråstoff.
For å kunne sortere ut verdifulle deler av marint restråstoff på en effektiv måte er det nødvendig å utvikle teknologi for automatisk sortering.  

Det er flere maskintyper som kan fungere mekanisk. Før man går videre i arbeidet med å utvikle kommersielle løsninger vil det være viktig å gjennomføre et prosjekt for å identifisere og teste konsepter med potensiale for mekanisk utskilling av fraksjoner.

Målsetting med prosjektet er å identifisere og teste konsepter for mekanisk utskilling av fraksjonene i innmat fra torsk.

Det skal gjennomføres en kunnskapsstatus på området.

Eksisterende løsninger for mekanisk utsortering av fraksjoner i innmat skal identifiseres.

Eksisterende løsninger for skånsom mekanisk utsortering av lever og rogn skal testes.

Alternative konseptuelle løsninger som grunnlag for å utvikle kommersielle metoder for automatisk sortering av restråstoff skal spesifiseres.

 

keyboard_arrow_up