Til innholdet

Kartlegging av systemer for å holde hval unna ringnot i fiske etter sild

FHF lyser ut inntil 4.000.000 NOK for å kartlegge/ teste systemer som holder hval unna ringnot under fiske etter sild.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Innslag av ulike hvaltyper, spesielt knølhval, kan gå inn i not under setting (fangsting) og forårsake stor skade på redskap. I verste fall kan dette føre til neddreping av sild og tapt fangst som følge av at nota blir ødelagt. For å kunne løse problemet må eksisterende og ny teknologi som skremmer bort problemartene testes, Det har enkelte år også vært problemer med stort innslag av sel rundt oppdrettsanlegg. FHF ønsker derfor å få kartlagt hva som finnes av teknologiske løsninger for å holde sjøpattedyr unna fiskeredskap, oppdrettsanlegg og andre installasjoner.

 

Målsetting med prosjektet er å teste teknologi som er utviklet for å skremme hval.

Det betyr bl.a. å fremskaffe en oversikt over og evaluere nasjonal og internasjonal kjent kunnskap, teknologi og erfaringer for å holde sjøpattedyr vekk fra fiskeredskap, oppdrettsanlegg og andre installasjoner.

I tillegg skal prosjektet teste og dokumentere effekt av eksisterende og ny teknologi for å holde hval unna not under fiske etter sild med ringnot.

keyboard_arrow_up