Til innholdet

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann

FHF lyser ut inntil 3 mill. kroner for å kartlegge sammensetningen og volum av organisk materiale i prosessvann fra slakteri- og foredlingsanlegg for norsk oppdrettet laks og ørret.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Ved slakting og videreforedling av laks frigjøres mindre biter og fragmenter av organisk materiale. Mengden organisk materiale som frigjøres til prosessvann øker med økt foredlingsgrad.

Innhold av og kvalitet på det organiske materialet vil påvirke i hvilken grad det kan utnyttes og bidra til økt verdiskaping.

Det er derfor av betydning å kartlegge innholdet i denne fraksjonen og på den måten avdekke mulighetsrommet for ny- og alternativ bruk og anvendelse.

Målsettingen med prosjektet er å kartlegge sammensetning og næringsinnhold av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg av laks og ørret i Norge.

Det tas sikte på å gjennomføre ett prosjekt

Prosjekt varighet skal være inntil 1 år, med mindre spesielle faglige grunner tilsier en lengre prosjektperiode, som må begrunnes.

keyboard_arrow_up