Til innholdet

Kartlegging av helsemessige effekter hos hund ved inntak av marine proteiner og oljer fra restråstoff av pelagisk fisk.

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å undersøke helseeffekter på hund ved inntak av marint mel og olje fra restråstoff av pelagisk fisk.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

På samme måte som for mennesker fører overvekt hos hund til økt risiko for dårligere helse i form av bl.a. høyt blodtrykk, nyreproblemer og kroniske betennelser/inflammasjon i både muskel og ledd.

Det er foretatt flere studier på tematikken ved forsøk på rotter og mus som viser en positiv effekt på senkning av kolesterol og blodtrykk ved å bruke protein og olje fra restråstoff av pelagisk fisk.

Kartlegging av helseeffekter fra fôringsforsøk på hund med produkter laget av pelagisk restråstoff, vil være viktig for utvikling av fremtidige produkter og gi økt nytte for pelagisk næring.

Målet med prosjektet er å gjennomføre fôringsforsøk på hund for å dokumentere effekter på metabolske forstyrrelser ved inntak av marint protein og olje fra pelagisk restråstoff.

Prosjektet skal også:

  • Gjennomføre en litteraturundersøkelse for å kartlegge FoU-resultater på området.
  • Gjennomføre fôringsforsøk på hund basert på resultater fra sammenlignbare forsøk på mus.
  • Dokumentere hvorvidt inntak av marint protein og fett har effekter på viktige parametere som f. eks. glukoseregulering, blodtrykk og kolesterol.
keyboard_arrow_up