Til innholdet

Gjenfangst av faststående fiskeredskap på avveie

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle kunnskap og teknologi for gjenfangst av faststående redskap på avveie

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Forebygging av redskapstap er essensielt for å begrense problemet med spøkelsesfiske og marin forsøpling. Rask gjenfinning av redskapet kan bidra til å redusere en slik uheldig effekt samt at det bidrar til et redusert økonomisk tap.

En rapport fra Sintef som gir en oversikt over ulike løsninger for merking og gjenfangst av fiskeredskap på avveie viser at de som har kommet lengst med løsningsforslag er selskapet Ocean Space Acoustics som har utviklet PingMe, en løsning for lokalisering av fiskeutstyr og andre objekter under vann. 

Teknologien er imidlertid lite testet i kommersielt fiskeri. Det er derfor behov for å teste og eventuelt modifisere teknologien.

Mål med prosjektet er å teste og dokumentere PingMe som et mulig alternativ til å finne igjen faststående redskap som har kommet på avveie.

Det skal utarbeides en kravspesifikasjon og teknologien skal videreutvikles, dokumenteres og implementeres slik at det gir mulighet for gjenfinning av faststående redskap på avveie.

keyboard_arrow_up