Til innholdet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond lyser ut inntil 13,0 mill. kr til teknologiprosjekter for implementering av FoU i havbruksnæringen

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901400

FHF lyser ut inntil 10,0 mill. kr til:
«Utvikling av ny teknologi for handtering av slaktefisk».

FHF lyser ut inntil 3.0 mill kr til:
«Utvikling av teknologiske løsninger for skånsom håndtering av laks inn til behandlingsenhet for lusebehandling uten tap av lakselus»

keyboard_arrow_up