Til innholdet

FHF lyser ut inntill 2 mill. kr for utvikling og implementering av fangsthåndterings-sytem for kystfiskefartøy

Prosjektet vil inngå i FHFs Prosjekt i Bedrift (PIB) ordning, og rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for håndtering av fiskeråstoff.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901540

Bakgrunn

Problemstillingen er knyttet til tråling med større kystfiskefartøy, eksempelvis i Nordsjøen og Skagerak, og hvor fangstene ofte er sammensatt av mer enn 20 arter. Fangsten selges gjerne på auksjon og det er derfor fokus på så høy kvalitet som mulig for å oppnå best mulig pris. Med sortering på ulike vektgrupper kan det bli 50-60 sorteringer som skal pakkes hver for seg. Fisken blankpakkes i plastkasser med en vekt på ca. 40-50 kg (inkludert is) som stables i lasterommet.

Utfordringene er knyttet til å oppnå effektiv og plassbesparende linje for bløgging, utblødning, sløying (evt. direktesløying), skylling, sortering på art og størrelse, is-dosering, pakking, veiing, merking og plassering i lasterom uten at mannskapet må utføre tungt manuelt arbeid. 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) lyser i den forbindelse ut midler til et teknologiprosjekt innen FHFs «Prosjekt i Bedrift» (PIB) ordning. Utlysningen rettes mot utvikling, implementering, testing og feilretting av et system for håndtering av fiskeråstoff som beskrevet over.

Retningslinjer

Prosjektet skal utføres i samarbeid mellom en teknologileverandør og et rederi som har konkrete planer om å installere et system som effektiviserer lasthåndtering og som reduserer mengden av tungt manuelt arbeid. Prosjektet ønskes beskrevet og utført gjennom følgende 4 faser:

 1. Utarbeide kravspesifikasjon og utvikling av produksjonsunderlag
 2. Bygging og implementering i fartøy
 3. Uttesting av funksjoner i forhold til spesifiserte krav til funksjonalitet, kapasitet og kvalitet
 4. Optimalisering og feilretting for endelig oppnåelse av etterprøvbare målsettinger

Det fylles ut et budsjett (FHF regneark mal) med aktiviteter for hver fase.

Det settes følgende krav til fangsthåndteringssystemet:

 • Et system for håndtering av fiskeråstoff som beskrevet over skal effektiviseres med utgangspunkt i trålfangster bestående av mange sorteringer (art, størrelse og restråstoff)
 • Ferdigpakkede kasser i lasterommet skal ved hjelp av egnet transportsystem plasseres på ledig plass i lasterommet uten at mannskapet foretar manuelle løft
 • Ved lossing skal kasser transporteres opp på dekk og videre opp på kaien uten manuelle løft
 • Lasthåndteringssystemet skal som helhet representere en nyutvikling
 • Løsningene skal være arealeffektive
 • Det skal være enkelt å utføre vedlikehold og renhold
 • Det skal ivaretas krav til HMS og brukervennlighet
 • Prototype skal designes og bygges i materialer som er tilpasset krav til kommersiell drift i full skala

Etter beslutning om hvilke søknader som får tilslag vil det være en prosess for utarbeidelse av endelig prosjektbeskrivelse der ytterligere krav og spesifikasjoner kan bli fastsatt.

keyboard_arrow_up