Til innholdet

Energieffektiv reketrål

FHF lyser ut inntil 8 mill. NOK for å utvikle trålsystem som gir lavere energiforbruk og bunnkontakt i rekefiske. NB! Søknadsfristen er utvidet til 29. mars !

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB! Søknadsfristen er utvidet til 29. mars !

Fisket etter reke med trål har størst energiforbruk per kg. fanget sjømat i villfisknæringa. Det er også det fiskeriet som gir størst bunnbelastning.

Tidligere prosjekter, bl.a. FHF finansiert prosjekt 901303 , indikerer at det kan være betydelige potensialer i å forbedre trålsystemer for å oppnå redusert energibruk og miljøbelastning.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle/forbedre trålsystemer for å oppnår betydelig mindre tauemotstand og mer skånsomhet ovenfor bunnfaunaen.

Det vil være flere delmål med prosjektet:

  • Forbedre design av reketrål-not og/eller rigging for å oppnåbetydelig reduksjon i energiforbruk og miljøbelastning.
  • Vurdere bruk av aktive vinsjkontroll systemer for styring av tråldører.
  • Utvikle og dokumentere forbedret bunngir for reketrål som er mer skånsom ovenfor bunnfaunaen.
  • Dokumentere effekter fra ny teknologi som utvikles som følge av ovenstående målsettinger.

 

keyboard_arrow_up