Til innholdet

Effektiv løsning for pakking av klippfisk av små størrelser

FHF lyser ut inntil kr. 3 mill. NOK til implementering av FoU i bedrifter innenfor FHFs PIB-ordning. Utlysningen er rettet mot aktører i klippfisknæringen, i nært samarbeid med teknologileverandører.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Bakgrunn

FHF har over en lang periode bidratt til en systematisk satsing på å automatisere forskjellige prosesser som fortsatt preges av manuelt arbeid i produksjon av konvensjonell fisk.

Næringen ønsker å få utviklet systemer som kan lette arbeidshverdagen for operatørene ved pakking av klippfisk inntil 3 kg størrelse i 10 kg og 25 kg emballasje.

Klippfisken sorteres på kvalitet av en «vraker» før operatører pakker den i ulike vektklasser. Operasjonen går fortsatt manuelt; operatørene legger først klippfisken i et gitt mønster i kassen og deretter kontrollerer og finjusterer vekten. Pakkingen medfører til dels tunge løft, statiske og ensformige bevegelser som gir HMS-utfordringer.

Det er tidkrevende å finne fisk med riktig vekt, for å redusere overvekt og økonomisk tap. Det er også utfordrende at ulike vektklasser av fisk, krever ulikt antall fisk per eske og ulike pakkemønster i esken. Når det produseres mye klippfisk av liten fisk, blir dette manuelle arbeidet så tidskrevende at det gir lavere lønnsomhet.

Gjennom en automatisert pakking av små størrelser klippfisk er målsettingen å gjøre operasjonen mer effektiv og redusere vektvariasjonen i ferdig pakket vare.

FHF har hatt en rekke prosjekter knyttet til automatisk pakking av klippfisk i perioden 2008-2018, men ingen av resultatene har blitt implementert; løsninger var for kompliserte, det var stor finansiell risiko og næringen var ikke klar for å investere i denne type utstyr.

Målsetting /Problemstilling

Hovedmål:

Utvikle teknologi for automatisk og kostnadseffektiv pakking av klippfisk inntil 3 kg størrelse i 25 kg og 10 kg emballasje.

Delmål:

  1. Kartlegge funksjonskrav for automatiserte pakkelinjer, som kan håndtere både 10 kg og 25 kg emballasje.
  2. Utvikle programvare som kan identifisere hver enkelt fisk, bestemme plukkepunkt, og legge fisk etter bestemte mønster i en kasse.
  3. Sette sammen programvare og hardware i en robotløsning som kan pakke klippfisk med størrelse inntil 3 kg i 25 og 10 kg kasser.
  4. Teste og tilpasse «proof of concept» i eksisterende pakkelinje.

 

keyboard_arrow_up