Til innholdet

Dokumentasjon av beste praksis for god gjellehelse

FHF lyser ut inntil 30 millioner kroner til dokumentasjon av beste praksis for forebygging og behandling som sikrer god gjellehelse hos oppdrettet laksefisk fra yngel til slakt.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Gjelleutfordringer kom igjen på topp i årets fiskehelserapport som det største helseproblemet hos laks i matfiskanlegg. Dette til tross for mye forskningsinnsats gjennom mange år.

Gjelleutfordringer er sammensatte og ofte multifaktorielle. Både gjelleagens og gjelleflora kan ha betydning i tillegg til vannkvalitet, produksjonsformer, generell helse tilstand m.m. For å løse gjellehelseproblemene må man derfor se på helheten og finne beste praksis på flere felt samtidig. Gjelleproblemer som oppstår sent i sjøfasen kan ha en sammenheng med tidligere stadier i fiskens liv slik at man må vurdere hele produksjonssyklusen fra yngel til slakt.  

Målsettingen med utlysningen er dokumentasjon av beste praksis for forebygging og behandling som sikrer god gjellehelse hos oppdrettet laksefisk fra yngel til slakt.  

FHF vurderer at det kan være aktuelt med både mindre og større prosjekter, og har følgelig ikke tatt stilling til hvor mange prosjekter som vil finansieres.

keyboard_arrow_up