Til innholdet

Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å en kartlegging om betydningen av de tollfrie kvotene har for pelagisk sektor i Norge, og hvilke økonomiske begrensinger de tollfrie kvotene har for utviklingen av norsk pelagisk konsumindustri.

Utlysning avsluttet

Prosjektnr: 901696

Norge har tids-avgrensede kvoter for de fleste pelagiske produkter til EU. Tidsavgrensningen er på 7 år og begrenset til et bestemt volum som varierer fra produkt til produkt.

Tollkvotene har stor betydning for rammebetingelser og mulighetene til verdiskaping i norsk pelagisk industri.

Dagens tollkvoter til EU går ut 30. april, 2021., og med bakgrunn i forrige runde med kvoteforhandlinger er det ikke urealistisk om forhandlingene ikke er på plass innen den tid, det kan strekke over tid.

Det vil derfor kunne ha stor verdi for norske interesser å kunne kvantifisere hvilken betydning de eksisterende kvotene har for norsk pelagisk industri. Det vil også ha betydning om noen tollkvoter utvides og eventuelt på bekostning av andre kvoter.

Målsetting med prosjektet er å kartlegge betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk sektor i Norge, og hvilke økonomiske implikasjoner de har for utviklingen av norsk pelagisk konsumindustri. 

 

keyboard_arrow_up