Til innholdet

Barrierer for kvinners deltakelse i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen

FHF lyser ut inntil 700 000 NOK for å gjennomføre en studie av hvilke barrierer som hindrer kvinner i å delta i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

En liten endring er gjort i utlysningen 1. april.
Under "Problemstilling" er det tilføyd følgende setning:

Det vil også være nyttig å se på sosiale og kulturelle forhold som påvirker holdninger og valg når en skal analysere årsaker og vurdere tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) strategi, Bedre likestilling i fiskeriene (regjeringen.no),  ble lagt frem 27. august. 

Alle fiskeriorganisasjonene uttrykker sin støtte til målsettingen om å øke kvinnerepresentasjonen i fiskeriorganisasjonene. Både sammen og hver for seg arbeider organisasjonene for å oppnå målsettingen. For at fiskerinæringen skal lykkes med å rekruttere flere kvinnelige fiskere som tillitsvalgte, vil det vær nyttig å kartlegge hvilke barrierer som hindrer kvinners deltakelse i organisasjonsarbeid i fiskerinæringen.

Målet med prosjektet er å kartlegge barrierer for at kvinner i større grad kan delta i organisasjons-/ tillitsmannsarbeid i fiskerinæringen. Det skal også foreslås tiltak som kan øke graden av kvinners deltakelse i slikt arbeid.

 

keyboard_arrow_up