Til innholdet

Automatisk fjerning av synlig kveis i torskefilet

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK for å identifisere og teste metoder for automatisk fjerning av synlig kveis.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

NB!
FHF har besluttet å utvide søknadsfristen til 6. september med mål om å ha et så godt tilfang av prosjektforslag som mulig, gitt problemstillingens betydning for næringen.


Påvisning av kveis i fiskekjøtt er en utfordring i hvitfisknæringen, og gjøres fortsatt i stor grad manuelt på et lysbord.  

Det er et ønske fra hvitfisknæringen om å utvikle løsninger for automatisk fjerning av kveis.
Et viktig grunnlag for en slik løsning er nøyaktig detektering av kveis, slik som er gjort gjennom prosjekt 901614.
Automatisk fjerning av kveis er teknologisk utfordrende, målet er å teste ulike konsepter før man eventuelt går videre med et prosjekt for utvikling av kommersielle løsninger.

Næringen ønsker å teste spesifikt om vannjet også kan brukes til fjerning av kveis. I tillegg må det arbeides med å identifisere og teste andre løsninger som å skjære, skrape eller plukke bort kveisen.

Målsetting med prosjektet er å identifisere og teste konsepter for automatisk fjerning av synlig kveis i torskefilet.

Vannjet som metode for automatisk fjerning av synlig kveis skal testes.
Andre relevante metoder for automatisk fjerning av synlig kveis skal identifiseres og testes.
Anbefalinger for valg av teknologi for kommersiell løsning skal anbefales

Det tas sikte på å gjennomføre 1 prosjekt med bakgrunn i utlysningen.

keyboard_arrow_up