Til innholdet

Automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy

FHF lyser ut inntil 4 mill. NOK til automatisering av råstofflogistikk om bord i havfiskefartøy. Utlysningen dekker to delområder, hvert på inntil 2 mill. NOK. Det kan søkes på begge, men en søknad kan kun omhandle ett av områdene.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

FHF har gjennom flere prosjekter over en periode på mer enn 10 år bidratt til en systematisk satsing på å automatisere råstoff-flyten om bord i fiskefartøy. Formålet er å oppnå bedre kvalitet, redusere kostnader og redusere tungt og ensidig gjentagende arbeid.

Satsingen er i hovedsak rettet mot havfiskeflåten representert ved autolinefartøy, HG trålere og fabrikktrålere

Det er noen viktige områder som gjenstår å løse for at produksjonsflyten i et havfiskefartøy under visse forutsetninger kan full-automatiseres.

Disse er 
- teknologi for singulering av hvitfisk
- teknologi for mating av sløye/kappemaskin
- teknologi for automatisk mating av filetmaskin
- teknologi for automatisk trimming av filet

Utlysningen skal adressere alle disse temaene gjennom to delområder, der hvert delområde adresserer to av temaene.

 

keyboard_arrow_up