Til innholdet

Økt kunnskap om muggsopp og lukt ved tørrfiskproduksjon

FHF lyser ut inntil 1 mill. NOK for å øke kunnskapen om muggsopp på tørrfisk og å kartlegge om det er forskjell i lukt på tørrfisk og tørrfisk-hoder i ulike faser av produksjonen.

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling:  

Produksjon av tørrfisk har en lang tradisjon og historie. Produksjonsprosessen er basert på erfaring, men må samtidig kunne møte dagens krav til dokumentasjon og merking. Ved produksjon og lagring av tørrfisk kan vekst av muggsopp på fisken i enkelte perioder være en utfordring. Det er behov for mer kunnskap og mer dokumentasjon av hvilke typer muggsopp som forekommer i ulike deler av produksjonen. Dette er viktig for å kunne foreslå forebyggende tiltak.

Tidligere kunne fiskehodene bli liggende en stund før henging, og dette førte ofte til plagsom lukt fra hjeller der man hengte hoder. I dag sperres hodene direkte etter å ha blitt kappet av på sløyelinjen og hengt i løpet av 24 – 48 timer. Dermed er eventuelle luktproblemer minimalisert. Likevel får næringen i dag ofte tillatelse fra kommunene til å bygge nye hjeller, men de får ikke lov til å henge fiskehoder. Det er derfor behov for å kartlegge om det med dagens produksjonsmetoder er luktforskjeller mellom tørrfisk-hoder og tørrfisk i ulike faser av produksjonen.

Målsetting:

Målsettingen med prosjektet er å øke kunnskapen om muggsopp på tørrfisk og kartlegge om det er forskjell i lukt på tørrfisk (rundt fisk) og tørrfisk-hoder i ulike faser av produksjonen.

Delmål:

  1. Identifisere muggsopp på tørrfisk (rundt fisk) i ulike faser av produksjonen.
  2. Undersøke vekstbetingelser og evt. toksinproduksjon for de hyppigst forekommende muggsoppene.
  3. Foreslå forebyggende tiltak for å begrense negative konsekvenser av muggsoppvekst på tørrfisk
  4. Kartlegge luktforskjell mellom tørrfisk-hoder og tørrfisk i ulike faser av produksjonen.
keyboard_arrow_up