Til innholdet

Åpen utlysning: Øke verdien av norsk produsert hvitfisk mel

FHF lyser ut inntil 3 mill. NOK for å forbedre prosesskunnskap og dokumentere næringsinnhold og kvalitet for å øke verdien av norskprodusert hvitfisk mel

Utlysning avsluttet

Søkere vil få tilbakemelding direkte.

Prosjekter som får finansiering, vil legges åpent ut på fhf.no når de etableres.

Problemstilling 

Full utnyttelse av restråstoff på land og hav er et viktig tiltak for å øke verdiskapingen i hvitfisknæringen. Produksjon av fiskemel og olje er en av mulighetene for full utnyttelse av restråstoffet. For å øke lønnsomheten i produksjon av fiskemel og fiskeolje kan produksjonsprosessene forbedres og dokumenteres slik at fiskemel får en homogen og stabil kvalitet med høyest mulig proteininnhold gjennom hele året. Med styring av produksjon og kvalitet kan næringen differensiere sine produkter av hvitfiskmel til de ulike markedene.

Målsetting 

Målsettingen med prosjektet er å dokumentere og forbedre prosesskunnskaper for å produsere fiskemel av høyest mulig kvalitet og for å unngå uønsket avvik.

Delmål:

-Karakterisering av sentrale parametere for hvitfiskmel som gir høy verdi i markedet, og   sammenligne målinger fra minimum fire perioder gjennom året på sentrale fangstfelt:

  1. Kartlegge næringsinnhold, med fokus på optimalt proteininnhold.
  2. Dokumentere lagringsstabilitet, med kontroll av bakterieforekomst og oksidasjon og korrelere med de sensoriske egenskapene lukt og farge.
  3. Kartlegge fremmedstoffer iht. gitte grenseverdi hos IFFO.

-Etablere rutiner for produksjon av hvitfiskmel som sikrer jevn og forutsigbart hygienisk kvalitet.

- Vurdere ulike kosteffektive alternativer av råstoff eller prosess for å øke proteininnhold og samtidig opprettholde en homogen kvalitet av fiskemelet.

 

keyboard_arrow_up