Til innholdet

Prosjektnummer

901808

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901808
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2023
Sluttdato: 30.06.2024

Skille hannfisk og hunnfisk i torskeoppdrett

​Havforskningsinstituttet har i rapport 2021–22 påpekt problemstillingen med genetisk interaksjon mellom oppdrettstorsk og villtorsk, og spesielt rettet mot kysttorsk. For å unngå generisk interaksjoner med villtorsk ønsker næringen å ha en løsning for å kjønnssortere oppdrettstorsk, før gyting, slik at hann- og hunnfisk kan settes på ulike lokaliteter.
Hovedmål
Å kartlegge om Maritech Eye™ kan brukes til å skille og sortere hannfisk og hunnfisk av oppdrettstorsk når fisken er 1,0–1,5 kg.

Delmål
• Å utvikle algoritmer for sortering av hannfisk og hunnfisk ved hjelp av Maritech Eye™.
• Å teste ut løsning i stor skala sammen med Vesterålen Havbruk AS.
​Ved å gjøre dette tiltaket kan utfordring med gyting i merd unngås, og dermed kan genetisk interaksjon med villtorsk på grunn av gyting unngås. Dette vil kunne åpne for oppdrettslokaliteter i områder med sårbare bestander av kysttorsk, noe som vil være av stor betydning for dem som ønsker å satse på oppdrett av torsk. 
Prosjektet vil gjennomføres i to faser. I fase én vil innledende forsøk kjøres på Kraknes utenfor Tromsø hvor Nofima sitt torskeavlsprogram er lokalisert. Et stort antall bedøvd fisk vil kjønnsbestemmes med bruk av ultralyd før fisken blir avbildet to ganger i Maritech Eye™. Basert på rådata fra dette forsøket vil modeller for kjønnsbestemmelse utvikles og testes. I fase 2 vil de utviklede modellene benyttes til å sortere et stort antall levende fisk, ute i industrien, for å verifisere at sorteringen fungerer.

Nofima vil stå for forsøksoppsett og utvikling av modeller for kjønnssortering. I industriforsøket i fase to vil Nofima sammen med Vesterålen Havbruk gjennomføre storskala test. Vesterålen Havbruk vil stå ansvarlig for uttak av fisk og kjønnsbestemmelse av hver eneste fisk etter sortering og avliving.
​Resultatene vil presenteres i en populærvitenskapelig artikkel på Nofima sin nettside. I denne saken vil det også inngå en film som demonstrer hvordan kjønnssortering av oppdrettstorsk kan gjøres ved hjelp av Maritech Eye. I tillegg til faglig rapport vil også resultatene kunne presenteres på et næringsrettet arrangement i regi av FHF  etter at prosjektet er avsluttet.
keyboard_arrow_up