Til innholdet

Prosjektnummer

901393

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901393
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2017
Sluttdato: 08.06.2017

Arbeidsmøte: Behandling mot AGD

Presentasjonene og diskusjonene på arbeidsmøtet gav en grundig oversikt på AGD-situasjonen og behandlinger i felt, kunnskapsstatus rundt amøben og behandlingsmetoder, utveksling av erfaringer og diskusjoner rundt videre prioriteringer.

Arbeidsmøte ble avholdt med 45 deltakere fra FoU-institusjoner og næring.
 
Det ble holdt 17 presentasjoner på ulike tema etterfulgt av korte spørsmål fra deltakerne, samt to bolker med fagpaneldiskusjoner rundt forhåndsdefinerte problemstillinger.
 
Presentasjoner er tilgjengelige på prosjektets nettside (enkelte er utelatt etter ønske fra foredragsholdere).
 
Arbeidsmøtet gav en grundig oversikt på AGD-situasjonen og behandlinger i felt, kunnskapsstatus rundt amøben og behandlingsmetoder, utveksling av erfaringer og diskusjoner rundt videre prioriteringer.

Arbeidsmøtet inkluderte presentasjoner av pågående FHF-prosjekter på AGD, som “AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks” (FHF-901036), “Standardisering av AGD-gjellescore: Unison gjellescoring basert på data fra eksperimentelle forsøk og felt” (FHF-901333) og “Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans med vekt på fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter” (FHF-901053).
Arbeidsmøtet gav en grundig oversikt på AGD-situasjonen og behandlinger i felt, kunnskapsstatus rundt amøben og behandlingsmetoder, utveksling av erfaringer og diskusjoner rundt videre prioriteringer.
Hensikten med møtet er å dekke et uttrykt behov for å samle fagfolk innen området AGD (amøbisk gjellebetennelse), slik at man kan bringe kunnskapsstatus på det rene, utveksle erfaringer og diskutere videre prioriteringer.
Å avholde et møte med sikte på å avklare kunnskapsstatus samt behovene og prioriteringene fremover.
Møtet tar sikte på å få konkretisert kunnskapsstatus i arbeidet mot AGD, avdekke kunnskapsbehovene en ser og videre prioriteringer fremover.
Arbeidsmøtet vil bestå av 6 bolker, inkludert to diskusjonsbolker med fagpanel:
1: Innspill fra næringen – status for behandling mot AGD
2: Eksperimentelle behandlingsforsøk
Paneldiskusjon: Spørsmål knyttet til bolk 1–2
3: Behandling av rensefisk
4: Felterfaringer med behandling
5: Eksperimentelle forsøk – avl og genetikk
6: Amøbens egenskaper – relevans for behandling
Paneldiskusjon: Spørsmål knyttet til bolk 3–6
 
Arbeidsmøtet avholdes 1. juni 2017 på Radisson Blu Gardermoen.

Oppsummering av pågående og avsluttede FHF-prosjekter på feltet, næringsinnspill og felterfaringer vil presenteres med diskusjoner med fagpanel i etterkant.
 
Prosjektorganisering
Møtet arrangeres i samarbeid med Sigurd Hytterød (Veterinærinstituttet) og Linda Andersen (Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB)).
Foredragene vil legges ut på FHF sine nettsider.
keyboard_arrow_up