Til innholdet

Prosjektnummer

901358

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901358
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2017
Sluttdato: 01.09.2018

Utvikling av ny og skånsom teknologi for mer effektiv intern logistikk av råstoff ved norske pelagiske konsumanlegg

Utviklet ny teknologi (pumpe) som vil være et betydelig bidrag til bedret kvalitet, optimalisert produksjon og derved bedret lønnsomhet i pelagisk konsumindustri
​​​RID-pumpeteknologien og transport av fisk i rør har vist seg å ha svært mange fordeler sammenlignet med transport på tradisjonelt vis. Dette hovedfunnet knyttes til følgende fordeler med teknologien:
• skånsom intern transport, som bevarer kvaliteten
• muligheter for optimalisering av temperaturen
• energibesparende
• enkel rengjøring
​Kort oppsummering av oppnådde resultater i prosjektet
• Man har tegnet, bygget, testet, feilrettet og storskalatestet RID-pumpeteknologien. Den gir økt pakkekapasitet fordi en får jevn strøm av fisk inn til batchvektene. Dermed får pakkelinjen gå i jevn takt hele tiden med ca. 10 takter / minutt som tilsvarer 12 tonn i timen.
• Transport i rør gir bedre utnyttelse av eksisterende utstyr som gir kortere arbeidstid, mindre slitasje på utstyr og mindre vedlikehold. I tillegg gir teknologien mindre strømforbruk sammenlignet med tradisjonelle distribusjonssystemer.
• Vaskingen har vist seg å være enkel og effektiv. Den gir også kostnadsbesparelser for anlegget. RID-systemet har vise seg å kunne levere ca. 150 tonn per time basert på en motor på 3kW. 
• Kvaliteten på fisken blir godt ivaretatt siden fisken transporteres skånsomt i vann hele veien.
​Næringsnytten fra prosjektet har vært en ubetinget suksess. At flere pelagiske konsumanlegg har tatt teknologien i bruk før prosjektet er avsluttet, viser at næringsnytten har vært svært god.

Teknologien er også tatt i bruk ved flere reketrålere for intern transport av reker gjennom fartøyets fabrikk. ​Teknologien fra prosjektet er dermed tatt i bruk både av pelagisk konsumindustri og andre sektorer i sjømatnæringen. Dette er resultater og næringsnytte som ligger langt over det en kan forvente av utviklingsprosjekter.

Prosjektresultatene er presentert på ulike samlinger og arenaer i sjømatnæringen. ​​​​
I dag har størrelsen på pelagiske fiskefartøy økt kraftig og mange fartøy kan levere over 2000 tonn med fisk. Dermed har kravet til kapasitet ved norske landanlegg økt.

Norske pelagiske konsumanlegg har mottaksanlegg som er vanskelig å bygge ut. Ofte er dette gamle og trange bygg med lite plass igjen til mer kapasitet. Frysekapasitet er det lettere å øke dersom den kan bygges på flere plasser.
 
Ett vanlig konsumanlegg har:
• 1–2 rullesorterere, som sorterer opptil 5 størrelser
• 5 til 7 batchvekter som veier fisken i 20 kilos esker
• frysekapasitet på 500 til 700 tonn/døgnet

Hvis en kunne øke veiekapasiteten til f.eks. 85–90 %, uten større ombygging eller flere arbeidere, ville dette være en god løsning for økt produksjonskapasitet ved de fleste anlegg.
 
En måte å øke kapasiteten på, er å samle de forkjellige vektgruppene i separate tanker med kjølt vann/sjøvann, for så å transportere fisken inn på vektene.

Ved å variere antall batchvekter (veiekasser) per vektgruppe, kan man oppnå maksimal utnyttelse av hver vekt og fabrikken som helhet. Dette har vært forsøkt før, men har da stoppet på problemet med å få til jevn og skånsom transport fra tank til vekter. Man må kunne levere fra en enkel tank til flere vekter samtidig og kunne endre gruppestørrelse på en vekt på kort tid.
 
Et slikt behov stiller nye krav til transportkonsept og logistikk internt i fabrikken. Det blir nødvendig med ny pumpeteknologi og mellomlagring. Det må også være enkelt å innføre i dagens anlegg.
 
First Process AS har opparbeidet seg lang erfaring og ledende kompetanse på logistikk leveranser til tradisjonell pelagisk industri, og i de senere år, også til håndtering av laks og ørret. Våren 2014 la First Process en ny strategi for de neste fem årene. Den innebar at det skulle satses enda sterkere på FoU-aktiviteter, ansettes FoU-personell samt anskaffes eget bygg og verksted for bygging av avanserte maskiner.
 
Bygget er lokalisert på Sjøholt og man har videre tatt over et driftsselskap som blir søster til First Process. Dette gir synergier med hensyn til utveksling av personell til FoU-fabrikasjons- og testaktivitetene.

Prosjektet gjennomføres i tilknytning til FHFs satsing på økt effektivisering og utvikling av en bærekraftig produksjon av pelagisk fisk.
Å videreutvikle ny pumpeteknologi for skånsom og jevn transport av råstoff.

Delmål
• Økt kapasitet med 10–30 % på et vanlig pelagisk mottak.
• Økt utnyttelse av batchvektene og pakkelinjene i norske pelagiske konsumanlegg.
• Utvikle skånsom og jevn transport av fisk til batchvekter.
• Utvikle fleksibel styring/fordeling av fiskestørrelser inn på batchvekter.
• Utvikle automatisk optimalisering av batchvekt-kapasiteten.
• Få til mer skånsom transport av fisk til andre deler av anlegget der man kan montere flere pakkelinjer eller til fileteringslinjer.
• Sørge for mer effektiv kjøling av fisken i vann (ned til -1 °C) vil spare energi og tid i innfrysingen.
Prosjektet vil utvikle teknologi som øker produksjonskapasiteten ved et pelagisk konsumanlegg. Lossetiden går dermed ned. Samtidig blir kvaliteten på fisken bedre ivaretatt gjennom en mer skånsom intern logistikk. Transport i nedkjølt sjøvann (RSW) gir kortere innfrysingstid, bruk av færre transportører, mindre bruk av transportband og forenkler rengjøringen.
Prosjektet skal utvikle og bygge ny pumpeteknologi, og nødvendig utstyr med styresystemer for intern transport av pelagisk fisk.
Prosjektet er planlagt gjennomført i 2 ulike faser. Før montering av fysiske installasjoner skal det gjennomføres en kartlegging av produktflyt, kapasitet og temperatur. Denne kartleggingen kan gjentas i sluttfasen av fase 2.
 
Fase 1
I fase 1 vil det bli lagt vekt på følgende punkter:
• utarbeidelse av kravspesifikasjoner, designkriterier, konseptutvikling, detaljprosjektering, og 3D-tegninger
• utvikle en RID-pumpe til å kunne pumpe pelagisk fisk i stor skala med 200 mm rørdimensjon samt definere løftehøyde og kapasitet på pumpe
• test av pumpe med fisk på et pelagisk anlegg tilhørende samarbeidspartner
• utvikling av styresystem til styring av internt transport av pelagisk fisk
• testkjøre utviklet RID-pumpe for pumping i begge retninger
• feilretting av utviklet utstyr og klargjøring for fase 2

Fase 2
I fase 2 vil det bli lagt vekt på følgende punkter:
• testing av RID-pumpe og annet utstyr i storskala
• minst 2 kjøletanker og 2 RID-pumper for oppsamling av 2 vektgrupper og styring inn på batchvekt/vekter
• utvikling av system for styring inn på flere batchvekter
• feilretting, implementering
• overdragelse av prototype
• realisering av næringsnytte

Prosjektorganisering
Det er to samarbeidende parter i prosjektet, First Process AS og Pelagia AS.
Resultatene vil formidles gjennom regulære rapporter til FHF, og man ser i tillegg for seg en arrangert introduksjon av konseptet etter at det er implementert og i kommersiell bruk.
keyboard_arrow_up