Til innholdet

Prosjektnummer

901041

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901041
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2014
Sluttdato: 15.02.2015

Formidling fra FHFs Faggruppe hvitfisk fersk/frossen 2014

Det ble utarbeidet et faktaark, Stor forskjell i kvalitet mellom fartøyer, som oppsummerte resultater fra prosjektet “Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse, ved levering fra fisker” (FHF-900951). FHF arrangerte en samling for hvitfisknæringen i Tromsø 23. oktober 2014 med 36 deltagere. Program og foredrag er tilgjengelig.
FHF har flere pågående FoU-prosjekter i regi av Faggruppe hvitfisk fersk/frossen. Det legges stor vekt på å formidle resultatene fra disse aktivitetene til bransjen, både innenfor rammene av de enkelte FoU-prosjektene og gjennom samlinger og faktaark. Dette vil legge et godt grunnlag for kommersiell utnyttelse av FoU-resultatene.
Å gjennomføre formidlingssamlinger og utgi faktaark fortløpende innen hvitfisksektoren etter hvert som FoU-aktivitetene leverer resultater. 
Formidling av forskningsresultater er viktig for å sikre at resultatene blir implementert av næringen.
I regi av Faggruppe hvitfisk fersk/frossen vil det for 2014 bli gjennomført følgende formidlingsaktiviteter:
• Samling for hvitfiskindustrien 23. oktober i Tromsø, der det presenteres resultater fra FoU-aktivitetene i regi av Faggruppe hvitfisk fersk/frossen og Faggruppe konvensjonell.
• Utarbeidelse av 3 faktaark til bedriftene som oppsummerer resultatene fra FoU-prosjekter i Faggruppe hvitfisk fersk/frossen.
Prosjektet omfatter formidling i sin helhet.
keyboard_arrow_up