Til innholdet

Prosjektnummer

900974

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900974
Status: Avsluttet
Startdato: 16.12.2013
Sluttdato: 31.03.2015

Implementering av varmeveksler/fordamper for RSW-anlegg med CO₂ (karbondioksyd) som arbeidsmedium for båter og fiskeoppdrett

Prosjektet “Utvikling og testing av varmeveksler/fordamper for RSW-anlegg med CO₂ (karbondioksyd) som arbeidsmedium for båter og fiskeoppdrett” (FHF-900852) ligger til grunn for dette prosjektet der et nytt RSW-anlegg med CO₂ som kuldemedium ble installert om bord i kystfiskefartøyet Ambassador.

I tillegg til at anlegget bruker CO₂ som kuldemedium er det utviklet og tatt i bruk nye platefordampere i stedet for rørkjelfordampere. Dette gjør at anlegget tar mindre plass og krever liten kuldemediumfylling. Teknologien er kostnadsreduserende og vil frigjøre etterlengtet plass om bord i mellomstore kystfiskefartøy.
 
Etter noen små oppstartproblemer har anlegget fungert godt. Båten har vært på linefiske etter makrell og anlegget har fungert uten problemer. Anlegget kan overvåkes fra styrhuset og det spares dermed mye tid for mannskapet.
 
Anlegget tar mye mindre plass enn det gamle R22-anlegget og vibrasjon og støynivå er også lavere enn for det gamle anlegget. Kjølekapasiteten er tilfredsstillende og er bedre og mer stabil enn med det gamle R22-anlegget. Det holdes en stabil temperatur på -1,3 grader celsius, og fisken som er levert har holdt en høy kvalitet.
Dagens anlegg for nedkjøling av sjøvann om bord i fiskebåter, såkalt RSW (refrigerated sea water)-anlegg, bruker R22 (freon) som arbeidsmedium. Dette mediet skal fases ut som arbeidsmedium pga. skade på ozonlaget og drivhuseffekt, og er fra januar 2010 forbudt importert til Norge. Det er heller ikke lov å fylle regenert R22 på nye anlegg. Ett av de mest lovende arbeidsmedier er CO₂, som er klimanøytralt og har svært gode varmetekniske egenskaper. Dette mediet opererer på høyere trykk enn tradisjonelle arbeidsmedier og krever nye komponenter med høyere trykk-klasser. Det er et stort behov for utvikling av nye høyeffektive komponenter med gode varmetekniske- og strømningstekniske egenskaper. Dette prosjektet skal utvikle og teste ny fordamperløsning i skalaversjon og fullskala for RSW-anlegg.

Dette delprosjektet er en del av prosjektet “Utvikling og testing av varmeveksler/fordamper for RSW-anlegg med CO₂ (karbondioksyd) som arbeidsmedium for båter og fiskeoppdrett” (FHF-900852), og er knyttet til rederiet Bømmelfisk AS for impementering av en ny fordamper i et RSW-anlegg basert på CO₂ som arbeidsmedium samt merkostnaden i forhold til et ammoniakkanlegg.
Se prosjekt FHF-900852.
Se prosjekt FHF-900852.
Prosjektet er knyttet til implementeringtsfasen til prosjekt FHF-900852.
 
Se prosjekt FHF-900852.
keyboard_arrow_up