Til innholdet

Prosjektnummer

900754

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900754
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2012
Sluttdato: 30.09.2016

Neste generasjon merkemaskin for klippfisk: Bacco Tag II

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Markedets krav til merket norsk klippfisk av ypperste kvalitet har økt markant de siste årene. Gjennom prosjektet er det utviklet et nytt maskin konsept for individuell merking av produkter basert på rullmatet etiketter og festesnorer, samt at “nålmodulen” er blitt enklere, mer driftssikker og åpen. Med det nye systemet garanteres mer effektivitet og 100 % merking av klippfisk.

Maskinen er i tillegg til klippfisk konstruert for andre typer fisk som: rund laks, laksefilet og porsjonsstørrelse rund fisk (seabass, seabream, tilapia og ørret). For de sjømatbedriftene som ønsker å profilere egne produkter eller som selger til sine produkter til kjeder med en sterk merkeprofil vil maskinen gi en effektiv løsning på denne oppgaven.

Videoer
Det er laget noen korte filmer som illustrerer test-produksjon med den nye maskinen og som viser med og uten automatisering. Disse er tilgjengelig, via YouTube®, som henholdsvis:
Neste generasjon merkemaskin for klippfisk: Bacco Tag II (Testing ved Gustav Stokke (finansiert av Innovasjon Norge og FHF)
BaccoTag II-K 46001 Automatictagging machine and traceability system for dalted dried fish
Dette prosjektet hadde som mål å utvikle ett nytt merkekonsept, produsere og levere en fullt operativ merkemaskin til en sjømatbedrift. Alle disse målene har blitt oppnådd: Bacco Tag II er ferdig og implementert hos en klippfiskbedrift (Mørecodfish AS). Med de nye systemet garanteres mer effektivitet og 100 % merking av klippfisk.
 
Planen er å bidra til implementering i hele bransjen. Det legges opp til at Mørecodfish avd. Gustav Stokke AS kan fungere som visningsanlegg, og at resultatene fra prosjektet presenteres i media og på fremtidige FHF-samlinger.
I 2003 utviklet Seafood Automation AS, i samarbeid med Bacalaoforum/FHF/IN, et merkesystem for å få dekket behovet med å individmerke klippfisk for kundene, jf FHF-prosjekt 443003.
 
Dagens merkekrav er i hovedsak satt av de store supermarkedene spesielt i Portugal, men også myndighetspålagte sporbarhetskrav må forventes i nær fremtid. Norges sjømatråd (tidligere Eksportutvalget for fisk) fronter også sterkt norgesmerket fisk, og definerer dette som et viktig element i sin markedsføring til mange markeder.
 
Tidligere merket man deler av produksjonen, og kanskje annenhver fisk. Nå skal hele produksjonen merkes, og i noen tilfeller aksepteres ikke umerket fisk i kassen. Dette setter høyere krav til merkemaskinen som: færre umerkede fisk, økt driftsikkerhet og redusert tiden som går med til etterfylling av festesnorer. Det fysiske plassbehovet i linjen er i dag også en begrensning for flere kunder.
 
Tiden er derfor moden for å forsøke å utvikle et helt nytt merkesystem, for å håndtere endrede utfordringer og krav.
Å utvikle et nytt merkesystem for individ merking av klippfisk.
 
Delmål
• Å merke hver enkelt klippfisk som passerer på en pakke-graderlinje (Merkesystemet vil være basert på merkelapp og festesnor, som i dag, men med et helt nytt festesnorsystem).
• Å utvikle ny nålmodul og et helt nytt innmatningssystem for festesnorer. (Dette er presisjonsjobb, som er avgjørende for det nye kravet om 100 % merking).
• Å utvikle modulbasert merkemaskin for å få en mer fleksibel løsning når det gjelder retning av eksisterende grader-installasjon og plass. (Dette vil gjøre det mulig for flere bedrifter å automatisere denne prosessen, i motsetning til i dag hvor dette for mange bedrifter ikke er mulig).
• Å søke etter løsninger for at eksisterende maskiner vil kunne oppgraderes. (Dette er imidlertid svært usikkert da en slik del ombygging vil være et kostbart).
Markedspotensialet i Norge anslås til å være 15–25 maskiner, samt at flere kunder med eldre installasjoner vil se muligheten til å kunne tilfredsstille 100 % merking om dette er deres krav. Mange produsenter vil få helt andre muligheter der det i dag ikke fysisk plass.
 
Mer salg og høyere marginer er en kjent konsekvens av å levere merkede produkter. Norges sjømatråd bruker norgesmerkede produkter aktivt i sin markedskommunikasjon, og dette er en viktig del av deres strategi fremover. Produsentene vil stå meget sterkt i konkurransen om markedsandeler og kundekontrakter, ved hjelp av dette nye systemet.

Opprinnelsessporing blir et enda sterkere krav i årene fremover, og her vil denne nye maskinen gjøre jobben på individnivå, med implementering av “direct print”, og 100 % merking.
Aktivitetsplan er delt i følgende steg:
 
Steg 1: Utviklingsoppgave: Matemodul; Festesnorene mates fra rull
a) Diverse innledende arbeid (reiser, samtaler, analyser, målinger beregninger)
b) Detaljkonstruksjon av nålmodul og matemodul
c) Søke produksjonsmetode for låskammer i nålmodul
d) Forske på moduloppbyggingen
e) Evaluering av løsning
 
Steg 2: Utviklingsoppgave: Nålmodul; Driftsikker nålmodul
a) Bestille prototypdeler til nålmodul og matemodul
b) Detaljkonstruksjon av drivenhet
c) Detaljert konstruksjonsløsning av moduloppbyggingen
d) Bestille prototypedeler til drivenhet
e) Labtest av nålmodul og matemodul

Steg 3: Konsept prototype
a) Detaljkonstruksjon av komplett merkemaskin 
b) “On site”-studie for maskintilpasning til produksjonslinje hos Brødr. Aarseth A/S og Gustav Stokke AS i samarbeide med Seafood Automation.
c) Bygging av merkemaskin
d) Installasjon og test av merkemaskin, beregnet 5 “on site”-turer, med test og evalueringer i samarbeid med Seafood Automation og Brødr. Aarseth A/S og Gustav Stokke AS.
Det er planlagt:
• Rapportering til styringsgruppemøte etter hver steg i aktivitetsplan.
• Presentasjon i formidlingssamling i regi av Faggruppe konvensjonell.
keyboard_arrow_up