Til innholdet

Prosjektnummer

900727

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900727
Status: Avsluttet
Startdato: 15.02.2012
Sluttdato: 31.12.2012

9th International Sea Lice Conference (Sea Lice 2012)

Konferansen ble gjennomført med ca. 170 deltagere, fra alle verdensdeler og mange land. Det ble foretatt en gjennomgang av det vitenskapelige kunnskapsnivået om lakselus. Konferansen gjorde det mulig å knytte og utvikle mange kontakter.

Sammendrag (abstracts) fra foredragene er publisert i en egen sluttrapport. Noen foredragsholdere ble også invitert til å skrive artikkel i et spesialnummer av tidsskriftet Journal of Fish Diseases. Sammendrag og selve artikkelen er tilgjengelig på denne lenken hos Wiley Online Library. Der vil en finne sammendrag av artiklene. Noen av dem har åpen tilgang, mens de øvrige må kjøpes.
Lakselus er en av de største utfordringene for lakseoppdrett i dag, ikke på grunn av problem for oppdrettslaksen selv, men for å imøtekomme samfunnets krav til minst mulig påvirkning av ville laksefisk. FHF har over de siste årene investert mer enn 50 millioner kroner i forskning om lakselus og tiltak mot lakselus, og ønsker på denne konferansen at mest mulig av resultatene skal presenteres og diskuteres.

Mange norske forskere jobber med lakselus, og av nyere resultater fra norsk forskning kan temaer som spredning av lakselus fra oppdrettsfisk til villfisk, lakselusadferd i vannmassene, medisinbruk og resistens samt lakselusas genetiske egenskaper nevnes.

Sea Lice 2012 er den niende konferansen i rekken og den første som arrangeres i Norge. Konferansene arrangeres hvert andre eller tredje år i ulike land.
Å samle forskere og forvaltere for å styrke samarbeid og kommunikasjon om lakselusforskning.

Delmål
• Å oppnå deltagelse direkte (oppdrettere) og indirekte fiskehelsetjenester) fra størst mulig del av næringen for å nå best mulig ut i næringen.
• Å få vist minst en presentasjon fra hvert av de prosjektene der FHF deltar med finansiering.
Man forventer økt kunnskap om lakselus og tiltak mot lakselus ut i næringen, og formidlet mellom FoU-miljøer i Norge og internasjonalt.
En regner med at konferansen vil ha ca. 200 deltakere, blant annet fra Canada, USA, Storbritannia, Irland, Chile og Norge – som alle er store produsenter av oppdrettsfisk.
 
Foredragene vil beskrive kunnskapsstatusen om lakselus bl.a. når det gjelder:
• vekst og spredning av lakselus i naturen
• hvordan et parasittsamfunn som lakselus vokser og skader laksefisk
• hvordan parasitten best kan bekjempes med medisiner i oppdrettsanlegg
• hvordan kunnskap om lakselusas genetiske struktur kan bidra til å utvikle en vaksine

Nærmere detaljer om konferansen finnes på Havforskningens nettside for konferansen (som senere opphørte).
Det planlegges følgende formidling:
• egen nettside
• selve konferansen
• særnummer av det vitenskapelige fagtidskriftet Journal of Fish Diseases
keyboard_arrow_up