Til innholdet

Prosjektnummer

900389

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900389
Status: Avsluttet
Startdato: 01.03.2010
Sluttdato: 01.09.2010

Pelagisk produktutvikling og nye emballasjeformer: Forprosjekt

Resultatet i form av beskrivelse av hovedprosjektet ligger til grunn for hovedprosjektet FHF-900518 Kvalitetsavvik på sildefilet.
I det pelagiske forprosjektet som fant sted i 2009 ble produktutvikling og nye emballasjeformer fremmet som et satsingsområde.  Det er etablert en styringsgruppe med representanter fra pelagisk industri som sammen med prosjektleder er i ferd med å definere hvilken retning og innfallsvinkel et slikt prosjekt bør ha for at industrien skal få best mulig utbytte av FoU-innsatsen. Her er det flere mulige alternativer som må vurderes nærmere.
 
Arbeidet vil framover derfor bestå av flere faser, hvorav den første er et forprosjekt. Forprosjektets mål/leveranse blir å formulere et hovedprosjekt som fanger opp behov som bedriftene tydelig identifiserer seg med.
Å gi en fullstendig beskrivelse av et prosjekt om produktutvikling og emballasjeformer, inkludert budsjett, innen 1 september 2010.
En grundig gjennomgang av et mulig prosjekt innen dette temaområdet vil gi industrien økt kunnskap om og eksempler på hvordan produktutvikling og nye emballasjeformer vil kunne utnyttes i industrien.
Forprosjektet vil ha to hovedaktiviteter:
1. Behovskartlegging. Dette vil i første omgang skje i dialog med styringsgruppens medlemmer, eventuelt også deres kunder. Konklusjonene vil testes på 2 til 3 andre/bedrifter for å sikre representativitet. Arbeidet deles i produkt og emballasje.

2. Prosjektutforming. Basert på fremkomne behov utformes et prosjektforslag. Dette diskuteres med styringsgruppen tidlig i utformingsarbeidet, og godkjennes som avslutning av forprosjektet.
keyboard_arrow_up