Til innholdet

Prosjektnummer

900375

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900375
Status: Avsluttet
Startdato: 11.01.2010
Sluttdato: 21.12.2010

FoU-formidling om klippfisk og saltfisk 2010

Faggruppe klippfisk/saltfisk har gjennomført følgende aktiviteter innen formidling av forskning og forskningsresultater i 2010:
Det har vært utarbeidet 2 informasjonshefter med følgende tema:
• “Automatisering og energisparing” i Saltfisk- og klippfisknytt fra FHF nr. 1/2010 årgang 2. ISSN 1892-0969
• “Produksjon og regelverk” i Saltfisk- og klippfisknytt fra FHF nr. 3/2010 årgang 2. ISSN 1892-0969

I tillegg har det vært arbeidet med informasjonshefte og dokumentasjon med følgende tema:
• “Klippfisk og energi” i Saltfisk -og klippfisknytt fra FHF nr. 2/2010 årgang 2.
• Oversikt over FoU aktiviteter innen saltfisk/klippfisk (2002-2010) (ikke publisert)

Det har vært arrangert to strategiske samlinger i regi av Saltfisk/klippfisk i 2010:
• Rica Parken Hotell Ålesund 11.05.2010: Seminar om automatisering
• Radisson SAS Hotell Tromsø 27.10.2010: Seminar om produksjon i saltfisk/klippfisk med orientering om regelverk
Flere gjester ble invitert som foredragsholdere til seminarer i tillegg til foredragsholdere involvert i FoU-prosjekter.

FoU-koordinator i Faggruppe saltfisk/klippfisk har deltatt på følgende arrangementer som foredragsholder i 2010:
• “Erfaringer fra FoU-prosjekter i saltfisksektoren: kvalitet i verdikjede”. IN2Spain-Norsk Saltfisk til Spania (Brussel, 26.04.2010, arrangert ved Innovasjon Norge)
• “Hva bidrar “Bacalaoforum” med for å utvikle klippfisknæringen”. Midtnorsk fiskerikonferanse. (Kristiansund, 02.06.2010, arrangert av Kristiansund kommune og Norges Råfisklag).
Formidling av forskningsresultater er en viktig del av aktivitetene i Faggruppe klippfisk/saltfisk (tidligere Bacalaoforum). De siste årene har det vært arrangert samlinger hvor forskere har presentert kunnskap fra næringsrelevante FoU-prosjekter. Det har vært utarbeidet informasjonshefter som er sendt ut til næringsaktørene, og prosjektleder har skrevet artikler i relevante medier og deltatt på arrangementer for næringen.
 
Faggruppe klippfisk/saltfisk ønsker at formidlingsaktiviteten på dette området videreføres i 2010. Dette skal skje på en lettfattelig og tilgjengelig måte, der bilder er et viktig virkemiddel i formidlingen av resultater.
1. Å ha to samlinger, på henholdsvis Sunnmøre (Samling vår) og i Nord-Norge (Samling høst). Under samlingene skal det formidles resultater fra løpende og avsluttede prosjekter, forslås nye prosjekter og diskuteres innspill fra bransje, leverandører og forskningsmiljø.

2. Å utforme informasjonshefter fra forumet til næringsaktørene og faktaark som oppsummerer de viktigste resultater.
 
3. Å delta på ulike møter med FHF, Eksportutvalget for fisk (EFF), forskere, bedrifter, relevante konferanser og messer, seminarer, foredrag for relevante miljøer.
• Informasjonsformidlingen skal være et lettfattelig hjelpemiddel for å kanalisere mesteparten av forskningsresultater og kunnskapen til industrien
• Det vil bli informert om resultater i pågående og avsluttede prosjekter, og diskutert forslag til nye satsingsområder.
1. Samling våren 2010
2. Samling høsten 2010
 
I tillegg til samlingene skal det bli laget 2 faktaark og 2 hefter som viser oppsummering av de siste prosjektresultatene.
Samlinger i forumet, informasjonshefter og næringsrelevante foredrag samt konferanse.
keyboard_arrow_up