Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

453014-1

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 453014-1
Status: Avsluttet
Startdato: 01.05.2005
Sluttdato: 31.12.2006

Videreføring av optimal lagring av tørrfisk

Tørrfisk: Prosjektet vil se på hvordan håndtering påvirker tørrfiskens vektutbytte og ferdigvarekvalitet.
Målsetting:
Målet er å avklare om håndteringen av fisken etter at den er tatt ned fra hjellene påvirker vektutbytte og ferdigvarekvalitet. Klimalager og tradisjonelle lagre sammenlignes.

Det skal finnes hvor lang tid tar det før fisken er pakkeklar avhengig av lagerløsning, og vurderes hvorvidt håndteringen gir mulighet til å optimalisere utbyttet i forhold til vanninnhold, hvorvidt stabilisering ved lav temperatur og høy luftfuktighet påvirker sluttutbyttet forskjellig, sammenlignet med normal temperatur og ofte tørrere luft. Det må kontrolleres at håndteringen bidrar til å sikre og opprettholde kvaliteten på fisken i forhold til smak, og i forhold til å unngå soppvekst.

Utgangspunktet for registreringene er vekten på fisken og det gjennomsnittlige vanninnholdet i fisken når den tas ned fra hjellene.

Dersom det kan påvises at det oppstår registrerbare forskjeller ved kjølt ettertørking, kan dette bidra til å finansiere kostnadene ved klimakontroll på tørrfisklageret.

Dersom det ikke påvises forskjeller mellom kjølt stabilisering/ettertørking og stabilisering/ettertørking på lagre uten klimastyring, vil konsekvensen være at tørrfisken først bør kjøles når den skal pakkes.

Organisering:
Prosjektet vil bli utført ved Fiskeriforskning med Even Tidemann som faglig leder. Prosjektet er et delprosjekt i handlingsplanen for Tørrfisk 2005, og er forankret i Tørrfiskforum ved Frank Jakobsen.

Både Innovasjon Norge og FHF har bidratt til finansieringen med henholdsvis 170.000 kr og 630.000 kr.

Prosjektet er nå avsluttet, for mer informasjon om resultatene fra prosjektet, kontakt

Kontakt person:
keyboard_arrow_up