Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

443143

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 443143
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2005
Sluttdato: 31.03.2006

Forsøk på salting av torsk med økende kalsiuminnhold

​Sammendrag
Prosjektets mål var å undersøke sammenhengen mellom økende kalsiumkonsentrasjon i saltet, og vektutbyttet og kvaliteten til klippfisk fra torsk.

Hovedfunn
• Klippfiskutbyttet ble i likhet med saltfiskutbyttet påvirket av kalsiumkonsentrasjonen ved saltforbruket 1 kg salt per 1 kg fisk. Høyeste vektutbytte ble funnet for 8000 ppm kalsium.
• Instrumentelt målt lyshet (L*) ble generelt høyere for klippfisken når 2 kg enn 1 kg salt per 1 kg fisk ble forbrukt. Dommerrangeringen viste lyseste og mest fast klippfisk for 5000 ppm kalsium i saltet og saltforbruket 1 kg.
• Muskel-pH ble generelt høyere ved bruk av 1 kg enn 2 kg salt per 1 kg fisk.
• Kalsiumopptaket fra saltet til fiskekjøttet nådde maksimum ved henholdsvis 5500 og 4500 ppm kalsium og saltforbruket 2 og 1 kg salt per 1 kg fisk. Magnesiumopptaket ble ca. dobbelt så høyt som kalsiumopptaket og sulfatopptaket omtrent halvparten av kalsiumopptaket i fiskekjøttet.
• Et saltforbruk på 2 kg ga et høyere proteininnhold i tørrstoffet til klippfisken enn et saltforbruk på 1 kg per 1 kg fisk.
Prosjekt for å undersøke effekten av økende kalsiumkonsentrasjon i salt ved klippfiskproduksjon av torsk.


Hovedmål
Å dokumentere effektene av økende kalsiumkonsentrasjon i saltet med hensyn på kvaliteten til klippfisk fra torsk.

​Følgende analyser vil bli utført på klippfisken med hensyn på økende kalsiumkonsentrasjon i saltet:
• Dokumentasjon av tørketiden fra saltmoden til 7/8 tørr klippfisk (eventuelle forskjeller mellom bruken av 1 kg kontra 2 kg salt per kg fisk i framstillingen.
• Dommerrangering av klippfiskkvaliteten ved hjelp av et ekspertpanel på 5 personer.
• Instrumentelt målt farge og tekstur på klippfisken.
• Fotografisk dokumentasjon av utseendet til klippfisken.
• Kalsium(Ca), magnesium(Mg), sulfat (SO), vann, protein og aske-innholdet (mineraler) samt muskel-pH i fiskekjøttet.
• Innholdet av sunne omega-3-fettsyrer EPA og DHA i fiskekjøttet.
• Statistisk analyse av måleresultater som påviser eventuelle signifikante forskjeller.

Forsker Kristin Lauritzen, Fiskeriforskning er faglig leder for prosjektet.

Prosjektet inngår i tiltakspakken for salt- og klippfisk 2005, og er forankret i Bacalaoforum ved Arnt Olav Aarseth.

Prosjektet er samfinansiert av Innovasjon Norge, FHF og G.C. Rieber SALT AS.
keyboard_arrow_up