Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

443113

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 443113
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2005
Sluttdato: 01.05.2009

Automatisert saltfisklinje

I prosjektperioden har man kommet frem til et konsept som løser oppgaven med automatisk salting av fisk Det ble gjennomført testing av utstyret i full produksjon hos en saltfiskprodusent. Prototypen for salting av fisk i kar er således tilgjengelig for potensielle interesser i saltfisk- og klippfiskindustrien.
Risikoen med kommersialiseringen er imidlertid vurdert som for stor. Markedet i Norge er ikke klart for å investere i denne typen utstyr, og ved utenlandske førstegangsinstallasjoner er risikoen for høy. Prosjektgruppen tror at denne løsningen kan tas opp igjen på et senere stadium, når markedet er klart til å ta imot avanserte robotløsninger. Markedspotensialet for et system som dekker behovet for salting av fisk i kar er svært stort dersom prisen og funksjonen er riktig i forhold til det markedet ønsker. Denne gangen har ikke disse faktorene vært oppfylt her i landet, selv om det har vært stor interesse fra utlandet.
Stette, sammen med sine samarbeidspartnere, har lært mye gjennom prosjektet og mener selv å stå bedre rustet til å løse lignende oppgaver i fremtiden. Dette produktet viste seg å være for langt på siden av det som saltfiskprodusentene ser mulighet til å implementere i en produksjon preget av små marginer på volumbasert drift.
Den store automatiseringingen av flekkeprosessen ble gjort da flekkemaskinen Baader 440 ble utviklet på 70-tallet. Denne maskinen ble etterhvert en nødvendighet for alle som var i bransjen, og det ble solgt ca. 1000 maskiner til både landbasert og sjøbasert drift. I den senere tid har det kommet nye maskiner på markedet både fra Nordic Supply As og Baader.
Flekkemaskiner som blir solgt i dag er digitalisert, og er langt mer avanserte enn det som tidligere var vanlig. Det neste skrittet i utviklingen var automatiske saltesystemer, med dryssing av salt i 1000 liters kar og regulerbar mengde. Siden 1996 er det også jobbet med tinesystemer for frossen fisk. 
Å automatisere saltfiskproduksjonen fra mottak/tining til ferdig saltet.
For å komme ytterligere et steg i retning av en fullautomatisert linje, vil man i dette prosjektet se på hvordan automatiseringen av prosessen rundt innmating av flekkemaskinen, og prosessen rundt salting av fisk i 1000 liters kar kan gjøres.
Systemet skal bygges med utgangspunkt i eksisterende flekke/saltelinjer for å gjøre produktet interessant for de som har eksisterende linjer. Systemet skal også utvikles med tanke på enkel tilpassning til eksisterende bygningsmasse.
I 2004–2006 skal det utvikles automatiserte systemer for salting av fisk i 1000 liters kar, og mating av fisk inn i en flekkemaskin. For å kunne gjøre dette vil det benyttes robotteknologi og visionteknologi, samt spesialutviklede systemer for leding av produktet frem til roboten. Systemet skal testes og implementeres i produksjonen hos Brødrene Sperre AS på Ellingsøy i mai 2006, og skal kunne kjøres med automatisk overvåkning av prosessen.  Målet er å presentere en robotcelle for automatisk salting av flekt fisk på Norfishing 2006.
Organisering
Peter Stette, ved Stette AS, er faglig leder for prosjektet.
Brødrene Sperre AS og andre saltfisprodusenter vil delta og være premissgiver fra markedet. Optimove ASA deltar som teknologileverandør av industriroboter og visionsystemer.
Prosjektet var opprinnelig forankret i tiltakspakken for salt- og klippfisk 2005 utarbeidet av Bacalao forum. Innovasjon Norge og FHF har finansiert utviklingen av en automatisert saltfisklinje.
Det vil bli utarbeidet både en sluttrapport og en mer lett tilgjengelig oppsummering av resultatene. Begge deler blir tilgjengelig på FHFs nettsider.
keyboard_arrow_up