Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

442012

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 442012
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2002
Sluttdato: 01.05.2004

Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk

​Et system skreddersydd for on-line bruk er utviklet, basert på en kommersiell norsk NIR-skanner (Titech Visionsorts søppelsorteringsmaskin). Systemet kan måle minst en fisk per sekund og estimerer gjennomsnittlig vanninnhold med en målenøyaktighet ned mot ±0.8 %-poeng, noe som er vesentlig bedre enn den manuelle bedømmelsen som foregår i dag. Et bilde av vannfordelingen i hver fisk kan også genereres.

Konklusjon resultater
Man har utviklet et industrielt system som er godt egnet for on-line analyse av vanninnhold iklippfisk. Systemet vil ha både større presisjon og kapasitet enn det manuelle vrakere har. Systemet er per i dag en prototype og trenger noe videreutvikling før det kan settes inn i produksjon. Siden systemet ikke er kommersielt kan det ikke umiddelbart tas i bruk i klippfisknæringen.

Oppfølging av resultater
Systemet som er utviklet vil generelt sett egne seg til å måle fett, vann og protein i heterogene næringsmidler. Ved Matforsk AS har man allerede vist at det kan brukes til on-line måling avfett og farge i laksefileter. Det kan trolig også brukes til måling av fett i kjøttstykninger, sammensetning av ost m.m. Aktører innen disse bransjene har allerede meldt sin interesse. Det ligger dermed godt an til at dette systemet kan/bør kommersialiseres for bruk på næringsmidler.

Prosjektorganisering
Det har vært et samarbeid mellom Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Matforsk, SINTEF IKT, Fiskeriforskning og bedriftene WestFish og Jangaard Export.

Prosjektet har vært finansiert gjennom Norges forskningsråd med delfinansiering fra FHF. Førstnevnte har hatt ansvaret for å kvalitetssikre prosjektet faglig og administrativt. Prosjektet har egen prosjektside hos Forskningsrådet (Forskningsrådets prosjektnr. 156303) med supplerende informasjon og publikasjoner.
​Vannmengden i klippfisk er en avgjørende kvalitetsparameter og bestemmende for den prisen produsenten får for fisken.

I 2002 finansierte FHF og Forskningsrådet prosjektet “Objektiv hurtigmåling av vanninnhold i klippfisk – utvikling av metode basert på nær-infrarød spektroskopi” (FHF-442012) (Forskningsrådets prosjektnr. 156303). Dette prosjektet er et oppfølgingsprosjekt til dette prosjektet.
​Å utvikle et instrumentelt system som kan brukes til on-line måling av vanninnhold i klippfisk.


​Det var konkludert med at NIR var den metoden som var best egnet for on-line måling av vanninnhold i klippfisk. I dette prosjektet ønsket man å finne et system som egnet seg godt for on-line analyse av vanninnhold i klippfisk som vil ha både større presisjon og kapasitet enn det manuelle vrakere har.
​Problemstillingen er komplisert ved at vannet er ujevnt fordelt, fisken er buklet og stiv, varierende i størrelse og farge med varierende mengder salt på overflata. Etter ett års undersøkelser i et brukerstyrt Forskningsrådsprosjekt ble det slått fast at nær-infrarød spektroskopi (NIR) var den metoden som egnet seg best. På basis av en rekke undersøkelser av optiske egenskaper i klippfisk, der både lysspredning og absorpsjon spiller viktige roller for måling av vanninnhold, ble en praktisk løsning skissert. Viktige momenter i denne løsningen er at det måles tilstrekkelig dypt inn i fisken og at det gjøres mange slike målinger over hele fisken.
keyboard_arrow_up