Til innholdet

Prioriteringer

Havbruk

Havbruksnæringen er en sektor som er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. Dette gjelder kunnskap om biologiske prosesser og samspill mellom biologi og miljø, samt teknologiutvikling. Likevel har næringen et bredt spekter av utfordringer og nye muligheter som krever forskningsbasert kunnskap og innovasjon.

Fiskeri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller ombord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

Hvitfisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller om bord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

Pelagisk industri

Det fangstes omtrent 2,5 millioner tonn villfisk årlig i Norge. De viktigste kommersielle artene er torsk, hyse, makrell, sild, sei og reker. Flåten er variert i størrelse, driftsform og redskapskombinasjoner, og fisken bearbeides enten på land eller ombord. Det skjer en omfattende forsknings- og utviklingsinnsats innen alle delene av den norske villfisknæringen – og FHF har betydelig innsats på alle disse områdene.

Felles satsingsområder

Størstedelen av FHFs prioriteringer skjer innen de fire områdene havbruk, pelagisk industri, hvitfisk industri og fiskeri. Hvert av disse områdene har en tilhørende faggruppe med næringsrepresentanter for å sikre at prioriteringene er godt forankret i næringen. Imidlertid vil noen aktiviteter være mest effektivt innrettet om de er organisert på tvers av disse områdene.

keyboard_arrow_up