Til innholdet

19.08.2019

Verdiskapingen passerer 100 mrd. Nye analyser foreligger

Norsk sjømatnæring skaper store verdier for det norske samfunnet, verdiskapingen i 2018 passerte for første gang 100 milliarder kroner.

Prosjekt:
901336
Del artikkel

Årlig gjennomføres analyser av hvilke bidrag sjømatnæringen gjør til det norske samfunnet, det gjelder verdiskaping, produksjoneverdi, sysselsetting, ringvirkninger og flere andre viktige faktorer.

Det er analyser av stor betydning for næringen, for myndighetene og for samfunnet som helhet.

Nå foreligger to nye analyser basert på 2018-tall:
En analyse av næringens nasjonale betydning, som bl.a. viser at for første gang har næringens totale verdiskaping, inkludert ringvirkninger, passert 100 milliarder kroner.
Ringvirkningene av næringens aktiviteter er betydelige, og verdiskapingen fra ringvirkninger utgjorde rundt 40 mrd. kroner.

Nettopp fordi ringvirkningene er så viktige og har vokst over flere år er det også gjennomført en analyse av teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen og hvilke ringvirkninger disse igjen skaper.

Slike analyser er komplekse og det kan være vanskelig å kommunisere resultatene enkelt, derfor er det til begge analysene også utarbeidet PowerPoint-presentasjoner som gjør resultatene lett tilgjengelige, og som og kan brukes som verktøy til å presentere resultater fra analysene.

Du finner informasjon om prosjektet samt både rapportene og presentasjonene her

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up