Til innholdet

09.10.2019
Maja Bævre-Jensen

Villfisk

Utlysning; konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert industri

FHF lyser ut inntil 1,8 millioner NOK for å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer i norsk fangstbasert fiskeri

Del artikkel

Målsettingen med arbeidet er å analysere de økonomiske og miljømessige konsekvensene av reguleringer og myndighetskrav som gjelder for norsk fiskeri. Herunder analysere hvordan endring i eller bortfall av ulike myndighetskrav kan påvirke drivstofforbruk og det totale klimautslippet i fiskeflåten. Konsekvensene bør, så langt det er mulig, kvantifiseres for hele flåten.

Det må fortrinnsvis settes søkelys på relevante eksempler fra fiskerier med vesentlig omfang/ betydning. 

Les hele utlysningsteksten her

Søknadsfrist er 4. november kl 14:00

 

Utlysninger i FHF

Søknadsfrist: 23.03.2023

Forebygging og kontroll av lakselus med best mulig fiskevelferd

FHF lyser ut inntil 60 millioner kroner for å utvikle og systematisere kunnskap om forebygging og kontroll av lakse- og skottelus med best mulig fiskevelferd. Det er en stor samlet utlysning med totalt 6 separate temaer og delmål.

Status: Pågående
Søknadsfrist: 03.03.2023

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst av pukkellaks

FHF lyser ut inntil 5 mill. NOK for å utvikle kunnskap og teknolog for bærekraftig fangst av pukkellaks

Status: Pågående
Søknadsfrist: 17.03.2023

Ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring 2023-2025

FHF lyser ut inntil 9,0 millioner NOK for ringvirknings- og verdiskapingsanalyser i norsk sjømatnæring i perioden 2023-2025. Analysene skal være på nasjonalt og regionalt nivå og for flere sektorer.

Status: Pågående
Les flere utlysninger trending_flat
keyboard_arrow_up