Til innholdet
Fotokreditt: MSD Animal Health

05.03.2020
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Test av nye vaksinekandidater mot lakselus

Flere ulike kandidater av komponenter til lakslusevaksine har blitt testa, uten av noen av disse har vist noen effekt.

Prosjekt:
901510
Del artikkel

En virksom vaksine mot lakselus ville være et forebyggende tiltak som kunne begrense behandlingen mot lus i merden. Den må gi beskyttelse mot lakselus enten i form av reduksjon av lusepåslag eller i form av reduksjon av overlevelse eller reproduksjonsraten.

I dette prosjektet ble rekombinante proteiner av åtte utvalgte kandidatgener produsert. I tillegg ble en blanding av isolerte lakselusproteiner brukt. Tilsatt adjuvant ble disse testvaksinene injisert i fisken og effekten mot lakselus ble testet i smitteforsøk. Påslag, utvikling og reproduksjonssukksess av lakselusen ble dokumentert og fiskens immunforsvar og eventuelle bivirkninger ble undersøkt. Det var stor variasjon i lusepåslag mellom fisk fra alle grupper.

Ingen av testvaksinene viste en signifikant beskyttende effekt. Innvirkning på lusens utvikling ble ikke funnet. Ingen av testvaksinene førte til hemning av vekst eller bivirkninger i fisken. Styrken av fiskens immunforsvar varierte mellom testvaksiner.

Selv om forsøkene ikke synes å ha gitt indikasjoner på at noen av de testede proteinene bidro til redusert påslag eller dårligere utvikling av lakselus, har prosjektet bidratt med kunnskap som er nyttig i videre arbeid med å finne frem til mulige vaksiner mot lakselus.

keyboard_arrow_up