Til innholdet
Fotokreditt: Maja Bævre-Jensen

07.05.2021
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Rensefiskveilederne er oppdatert

Nye veiledere for fangst og bruk av rensefisk foreligger nå – spisset og forenklet, men likevel konkret med råd om beste praksis.

Prosjekt:
901647
Del artikkel

God bruk av rensefisk er krevende og fordrer god praksis i alle ledd, dvs. fangst, oppbevaring, transport, tilpassede forhold i merd, overvintring og mulig etterbruk. Da er det viktig at næringen har all kunnskap tilgjengelig for å kunne lykkes best mulig. INAQ har derfor, i oppdrag fra FHF, oppdatert rensefiskveilederne, i nært samarbeid med Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet.

- Det viktigste grepet vi har gjort er at vi har forenkla veilederne – syv veiledere er nå blitt til tre, sier prosjektleder Randi Grøntvedt i INAQ. I tillegg har vi lagt stor vekt på strategi, et moment som er helt nytt, da vi erfarer at jobben før beslutning om bruk av rensefisk tas, er vel så viktig som hvordan det blir håndtert underveis.

De tre nye veilederne er delt inn i følgende tematikk:

  1. Fangst, levering og oppbevaring av villfanget leppefisk
  2. Transport av oppdrettet rensefisk
  3. Strategi, mottak og hold av rensefisk

- Gjennom prosjektet ser vi også tydelig at for å lykkes med rensefisk er det ikke bare å følge en gitt oppskrift, sier Grøntvedt. Oppdretterne må ta i bruk eksisterende kunnskap og sette denne i sammenheng med forholdene på sin lokalitet, for så å lage en god strategi. Noen lokaliteter egner seg til bruk av rensefisk og andre ikke. Og skal de lykkes så er første pri å ha ansatte med kompetanse, motivasjon og nok ressurser.

Rensefiskveilderne vil etter hvert foreligge på en egen nettside i et interaktivt format. Siden skal også fungere som en delingsplattform for næringen selv, slik at ny kunnskap og behov for å drøfte problemstillinger kan gjøres fortløpende.

FAKTABOKS

Rensefiskveilederne ble utarbeidet første gang i 2012. Oppdaterte veiledere ble tilgjengelig våren 2017. Siden da har det vært økende oppmerksomhet og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Høy dødelighet av rensefisk som følge av sykdom og ukjente årsaker, samt varierende erfaringer vedrørende effekt, er en stor utfordring. For å få til en bedring er det viktig å ta i bruk kunnskap og erfaring for å vite både hva man bør gjøre, og hva man ikke skal gjøre, for å sikre god overlevelse, effekt og mulig etterbruk av rensefisk.

keyboard_arrow_up