Til innholdet

09.09.2022
Stine Falk-Petersen

Havbruk

Program rensefisk: Kvalitetskriterier for rensefisk og effekten av stamfiskernæring (CleanLifeCycle)

Prosjektet har hatt som mål å gi næringen nødvendig informasjon om hvordan fôret påvirker gyteresultat og larvekvalitet hos berggylt og rognkjeks, og informasjon om hvordan stamfiskfôr til de ulike artene bør formuleres.

Prosjekt:
901562
Del artikkel

Rensefisk er for lengst etablert som et godt kontrollerende tiltak mot lakselus. De første spede forsøk på bruk av leppefisk fant sted på 1970-tallet, men det var ikke før lakselusens resistens mot medikamentell behandling ble et problem, at bruk av rensefisk for alvor skjøt fart. I 2018 ble det brukt ca. 36 millioner oppdrettet rognkjeks, ca. 1,5 millioner oppdrettet berggylt og fortsatt rundt 20 millioner villfanget leppefisk. Laksenæringen og forvaltningen i Norge er av den oppfatningen at vi bør fase ut bruk av villfanget rensefisk. For å få dette til trenger vi økt kunnskap om hvordan vi i oppdrett kan sikre god kvalitet fra stamfisk til fisk som skal settes i sjø.

God stamfiskkvalitet blir gjerne målt på ernæringsstatus, og deretter på eggkvalitet. I dag får stamfisken fôr som i stor grad er basert på behovsstudier fra andre arter som laks. Erfaring fra andre arter har vist oss hvor viktig ernæring er i perioden hvor oppbygging av rogn skjer. I tillegg til ulike miljøparametere er innholdet i plommen i egget avgjørende for at en fiskelarve skal utvikles uten mangler og misdannelser. Sammensetningen av plommen er i stor grad forutbestemt av stamfiskfôrets sammensetning. For mange fiskearter vil energistatus og kondisjon, spesielt i hunnfisk, være avgjørende for gyteresultat.

I følge FHF har prosjektet gitt viktig kunnskap om hvordan stamfiskfôr påvirker fekunditet hos stamfisk og kvalitet på avkom hos berggylt og rognkjeks. Det er gitt klare anbefalinger på innhold av arakidonsyre (ARA) for stamfiskfôr for berggylt, mens det for rognkjeks er anbefalinger om å unngå for høyt fett nivå i fôret og ha god kontroll med vanntemperatur før og under gyting. Næringsaktører har vært koblet til i referansegruppen og kunne ta i bruk resultater i produksjonen.

 

Les mer om resultatene eller meld deg på «Dialogmøte Rensefisk» 21. – 22. September her.

keyboard_arrow_up