Til innholdet

14.09.2022

Havbruk

Program rensefisk: Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CLEANCATCH)

Prosjektet er svært relevant for oppdrettsnæringen, spesielt lakseoppdrettere som bruker rensefisk og bedrifter som er interessert i å utnytte fisken etter at den er ferdig som lusespiser. Industrien sier selv at bruk av rensefisk i produksjonen av laks er meget kostnadskrevende, og at det er nødvendig å utnytte potensialet i rensefisken også etter endt bruk som avlusningsmiddel.

Prosjekt:
901560
Del artikkel

Rapporten tar for seg utfordringer knyttet til temaene gjenfangst, avlivning og etterbruk av rensefisk. Med riktig kunnskap og kompetanse kan rensefisk bidra til å redusere kostnadene, bidra til det økonomiske overskuddet i næringen og etablere lønnsomme sidenæringer, og på den måten øke verdiskapingen i industrien.

Resultater
Gjenfangst av rensefisk er både tids- og arbeidskrevende, i dette prosjektet har man undersøkt om det er mulig å effektivisere gjenfangst av rensefisk ved hjelp av lyd eller lyssignal som gir en belønning i form av fôr. Alle forsøk i mindre skala viser at både rognkjeks og leppefisk er i stand til å lære, og huske, at slike signaler er relatert til en belønning, med det resultatet at en stor andel av fisken dermed trekkes mot et spesifikt referansepunkt i merden.

Prosjektet har hatt som mål å utvikle en slakteprosedyre som egner seg for industrielt slakt som tilfredsstiller kravet om dyrevelferd og samtidig ivaretar kvalitet på produktet som mulig matvare Videre har man forsket på muligheter og utfordringer knyttet til etterbruk av rensefisk hvor en har identifisert næringsmessige og prosesstekniske produktegenskaper som er viktig for å bruke fisken til humant konsum. I prosjektet har en også undersøkt prosesserings- og lagringsmetoder og lønnsomheten ved ulik bruk og ulike logistikkløsninger, i tillegg til å ha undersøkt markedspotensialet til rensefisk i Sør-Korea.

Det er en utfordring å gjenfange rensefisken i store merder. Bruk av lys og lyd må videre valideres i kommersiell skala. For å sikre mulighet til etterbruk er det behov for å sikre en god bedøvelse og avliving. Neste steg blir å validere metoden med EEG. Rensefisk er en god kilde til enkelte vitaminer, har en god fettsyresammensetning og er en god proteinkilde. Det bør jobbes videre med etterbruk av rensefisk. 

 

Les mer om resultatene her.

Husk å få med deg dialogmøte om rensefisk 21. – 22. september, påmelding her.

keyboard_arrow_up