Til innholdet
Fotokreditt: Auxios

30.10.2019
Maja Bævre-Jensen

Havbruk

Presis lusetelling ved hjelp av kamerateknologi

Auxios har vist i et FHF finansiert prosjekt at det er mulig å få gode bilder av lakselus i merd ved hjelp av et semi-profesjonelt kamera. Dette gir godt håp om å få til automatisk lusetelling.

Prosjekt:
901412
Del artikkel

Nøkkelen til å kontrollere lakselus ligger i å overvåke mengden. Da må det telles lus ofte. Når temperaturene overstiger 4oC har myndighetene pålagt å gjøre dette hver uke, ellers i året holder det med hver fjortende dag. I dag gjøres denne jobben manuelt. Oppdretterne håver opp et lite antall fisk pr merd (ofte 20 fisk) og teller fastsittende, bevegelige og kjønnsmodne lus.

Det er flere utfordringer med denne praksisen, både det at et så lite antall fisk kan gi et noe dårlig bilde på hvor mye lus som er i merden totalt, det stresser fisken og kan i verste fall skade den å bli håvet opp, i tillegg til å være svært tidkrevende. Og når antall kjønnsmodne hunnlus når et visst nivå så blir anlegget pålagt å avluse fisken, og dersom en slik beslutning blir tatt på feilaktig grunnlag kan det koste dyrt.

Derfor er det flere selskaper som jobber med å utvikle teknologi for automatisk lusetelling. På lusekonferansen i Trondheim i januar i år presenterte Inaq en sammenstilling over hvilke prosjekter som pågår på feltet.

Gode bilder ved bruk av enkel kamerarigg

Et FHF finansiert prosjekt hvor formålet har vært å bidra til kunnskapsgrunnlag for å utvikle et kamerasystem for automatisk lusetelling er nå avsluttet med svært lovende resultater. Det er Auxios som har ledet prosjektet, som har vært et Prosjekt i Bedrift (PiB).

Tre ulike kamera ble testet i prosjektet, og det ble funnet at et semi-profesjonelt kamera har stort potensiale. Bildene ble ikke så gode som i et hel-profesjonelt kamera, men gode nok til at luseteller kunne identifisere fastsittende lus. Fordelen med det semi-profesjonelle kamera var at det ikke trengte mye ressurser for å dekode i full kvalitet, noe som gjorde at bildene ble sendt mye raskere enn bildene fra det helprofesjonelle kamera.

Telleteamet mener bildene gir bedre grunnlag for telling av lus enn telling på merdkanten. Kamera er enkelt å bruke, og prosjektet har vist at oppdretter selv blir i stand til å ta gode bilder med en enkel kamerarigg og en kort innføring.

Derimot gjenstår det noen justeringer for å gjøre kamera mer brukervennlig, blant annet er det en fordel å kunne fjernstyre kamera (starte, stoppe, zoome etc).

Sluttrapporten i prosjektet kan lastes ned her

 

keyboard_arrow_up