Til innholdet

14.09.2020
Maja Bævre-Jensen

Hvitfisk

Ny teknologi for automatisk sortering på art og størrelse er nå utviklet

Optimar har i samarbeid med Granit utviklet teknologi for arts- og størrelsessortering ved bruk av bildeteknologi som gjør sorteringsjobben om bord helautomatisk.

Prosjekt:
901277
Del artikkel

I dette FHF finansierte prosjektet «Arts- og størrelsessortering av fisk ved bruk av bildeteknologi» var målet å gjenkjenne torsk, hyse og sei ved hjelp av bildebehandlingsteknologi, og deretter sortere i binger på både art og størrelse. Prosjektet er et Prosjekt i Bedrift etablert etter en utlysning i 2016. Det var stor interesse fra havfiskeflåten om å få utviklet en slik teknologi. Eksisterende teknologi krevde til dels manuell arbeidskraft samtidig som sorteringen var grov og hadde relativt stor feilmargin. Dersom fisk kommer i feil vektklasse, kan det gå utover markedsprisen på fisken.

I artsgjenkjenningsprogrammet som nå er utviklet ligger treffprosenten på 99,5%. Og den sorterer ikke bare på torsk, hyse og sei slik målsettingen var, men også på andre arter slik som for eksempel uer. For at teknologien skal fungere optimalt er det viktig at fisken kommer inn i systemet singulert og at kameralinser blir rengjort. Kapasiteten på systemet er 1 fisk/sek. Systemet har også vist seg å være like bra for hodekappet- som for hel bløgget fisk.

Les en oppsummering av resultatene her

Prosjektet har ledet til utvikling av en ny teknologi som er tilgjengelig for hele næringen, og den er allerede solgt til flere båter.

Les også omtale om prosjektet på Tekfisk

keyboard_arrow_up