Til innholdet

25.10.2022
Hans Petter Næs

Felles satsingsområder

Ny ringvirkningsanalyse for næringen foreligger

Dokumentasjon av ringvirkninger fra sjømatnæringen er viktig, nå foreligger en ny analyse med 2021-tall.

Del artikkel

Rapporten viser at netto verdiskaping inkludert ringvirkninger var på 120 milliarder kroner i 2021, en økning på om lag 10 milliarder fra 2020.

De totale sysselsettingseffektene var på om lag 106 000 sysselsatte i 2021. Det er en oppgang på omtrent 13.000. Fordeling av sysselsetting er jevn mellom ansatte i næringen (de direkte effektene) og ansatte i annet næringsliv som følge av sjømatnæringens kjøp av varer og tjenester og investeringer (de indirekte effektene).

Det er i regionene i Vest- og Nord-Norge at næringen har størst betydning for verdiskaping og sysselsetting. 

Du finner prosjektet, rapporten og en videopresentasjon her.

keyboard_arrow_up